Jönköpings kommun

Elevhälsa

ED:s skolsköterskor och kuratorer finns alltid till hands när du vill ställa frågor, få hjälp med problem eller bara vill prata av dig. För att få det pedagogiska stöd du behöver kan du vända dig till specialpedagog eller speciallärare.

Elevhälsoteamet består förutom rektor av skolsköterska, kurator och specialpedagog eller speciallärare. Knutna hit finns även en skolläkare och en skolpräst. Syftet med elevhälsoteamet är att din tid som elev på ED ska bli så bra som möjligt.

Skolsköterskan hjälper dig bland annat med frågor om din hälsa och genomför hälsokontroller. Behöver du råd och stöd kring din psykosociala hälsa finns våra kuratorer till hjälp. Specialpedagogen eller specialläraren hjälper dig att få det pedagogiska stöd som du har rätt till i dina studier.

Våra kuratorer har även en podcast som tar upp aktuella frågor och dilemman som rör elevers hälsa. Du hittar den på nedan länk.

ED Podden Länk till annan webbplats.