Jönköpings kommun

Tillgänglighet på webbplatsen

Vi arbetar för att Erik Dahlbergsgymnasiets webbplats ska vara tillgänglig i alla digitala verktyg. Du som besökare kan påtala brister och begära ut tillgängliga alternativ i de fall vi inte har lyckats fullt ut.

Elevarbeten är undantagna från lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. I de fall elevarbeten publiceras kan alltså tillgänglighetsbrister förekomma.

Genom formuläret nedan ska du som besökare kunna

  • påtala brister i tillgänglighet
  • begära ut otillgänglig information
1. Jag har hittat material på ED:s webbplats som inte är tillgängligt och som jag tycker ni ska åtgärda.2. Jag vill beställa material som ligger ED:s webbplats och som inte är tillgängligt, men jag vill ha det i tillgänglig form.

Beskriv materialet (pdf, bild med mera), eventuell rubrik samt var materialet finns på ED:s webbplats.

Din e-postadress behövs för att skicka material eller ge återkoppling om en anmälan om inte tillgängligt material. Uppgiften raderas när du fått svar. Du kan också anmäla en brist anonymt.