Jönköpings kommun

Yrkesintroduktion

Till vänster närbild på händer som utför blodprovstagning, till höger en närbild på ritning.

Introduktionsprogrammen är till för att förbereda dig för fortsatta studier på gymnasiet eller för att kunna söka ett jobb. På Erik Dahlbergsgymnasiet finns Yrkesintroduktion med inriktning mot Vård- och omsorgsprogrammet (IMYVO) och mot VVS- och fastighetsprogrammet (IMYVF).

Yrkesintroduktion mot vård och omsorg

IMYVO vänder sig till dig som är intresserad av vård och omsorg. Hit kan du söka om du inte har full behörighet till nationella Vård- och omsorgsprogrammet Öppnas i nytt fönster.. Hos oss får du arbeta i mindre grupper, där vi ger dig utvalda kurser som förbereder dig för kommande studier eller arbete.

Du läser vårdkurser där du får en förståelse för människors olika behov och hur du bemöter människor på ett yrkesmässigt sätt samt vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du får en individuell studieplan formad efter dina behov. Du får också undervisning i grundskoleämnen som Engelska, Matematik, Svenska/svenska som andraspråk, SO-ämnen samt Idrott- och hälsa.

För dig som vill fortsätta läsa på gymnasienivå erbjuder vi gymnasiekurserna Engelska, Matematik, Svenska/svenska som andraspråk och Historia. I din utbildning ingår också perioder av praktik där du får pröva på att arbeta inom vården. Du får också öva på praktiska moment i våra metodrum på skolan.

Utbildningstiden kan variera från mellan ett till tre år. Mål med utbildningen kan vara antingen att bli behörig till att söka ett nationellt program, få livs- och yrkeskunskap för att bli anställningsbar och kunna söka arbete inom vården eller läsa vidare inom området på vuxenutbildning/yrkeshögskola.

Du har möjlighet att läsa följande kurser

 • Svenska/Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Religion
 • Historia
 • Idrott- och hälsa
 • Grundläggande vård- och omsorgsämnen

Yrkesutgångar

När du har gått på Yrkesintroduktion behöver du komplettera din utbildning inom Vuxenutbildningen för att kunna bli anställningsbar som undersköterska.

Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighet

IMYVF vänder sig till dig som vill arbeta inom fastighetsservice. Hit kan du söka om du inte har full behörighet till nationella VVS- och fastighetsprogrammet Öppnas i nytt fönster.. Hos oss får du arbeta i mindre grupper, där vi ger dig utvalda kurser som förbereder dig för kommande studier eller arbete.

Din utbildning kommer utgå från en individuell studieplan där du bland annat läser ämnen från grundskolan som du inte fått godkända betyg i. Några av de ämnen du kommer läsa är grundkurser inom till exempel Verktygs –och materialhantering. Du får också undervisning i grundskoleämnen som Engelska, Matematik, Svenska/svenska som andraspråk och SO-ämnen.

För dig som vill fortsätta läsa på gymnasienivå erbjuder vi gymnasiekurserna Engelska, Matematik och Svenska/svenska som andraspråk. I din utbildning ingår också perioder av praktik där du får pröva på att arbeta inom fastighetsservice. Du får också öva på praktiska moment i våra metodrum på skolan.

Utbildningstiden kan variera från mellan ett till tre år. Mål med utbildningen kan vara antingen att bli behörig till att söka ett nationellt program, få livs- och yrkeskunskap för att bli anställningsbar och kunna söka arbete inom fastighetsservice eller läsa vidare

Du har möjlighet att läsa följande kurser

 • Svenska/Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Religion
 • Historia
 • Idrott- och hälsa
 • Grundläggande verktygs- och materialhantering

Yrkesutgångar

När du har gått på Yrkesintroduktion kan du arbeta med olika roller inom fastighetsservicebranschen.