Jönköpings kommun

Vård- och omsorg

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer som har funktionsnedsättning. Efter utbildningen kan du börja jobba direkt eller fortsätta studera inom högskola eller yrkeshögskola.

På VO får du en utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter i vård och omsorg. Du lär dig om hälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Utbildningen utgår från en människosyn som betonar alla människors lika värde. Du får en förståelse för människors olika behov och hur du bemöter människor på ett yrkesmässigt sätt samt vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Några av de ämnen du kommer att läsa är Vård och omsorg, Hälsopedagogik, Medicin och Psykologi. På VO finns två programfördjupningar Psykiatri och Sjukvård.

För att ge dig ett helhetsperspektiv varvas praktiska och teoretiska övningar i utbildningen. En del av utbildningen kommer du att utföra på en arbetsplats — kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under de tre åren ingår 18 veckor APL inom kommunens och regionens olika verksamheter.

Under programmets gång får du möjlighet att välja mellan två fördjupningar, Sjukvård eller Psykiatri. Målet är att du efter avslutad utbildning ska vara eftertraktad och attraktiv på arbetsmarknaden, vill du däremot studera vidare finns det även möjligheter till detta.

Vård- och omsorgscollege

VO-college logga.

VO-programmet på ED är ett certifierat vård-och omsorgscollege (VO-college). Det är en nationell kvalitetsstämpel som innebär en samverkan mellan arbetsgivare, utbildare och fackförbund. Syftet är att möta framtidens kompetensbehov inom vård och omsorg med kvalitetssäkrade och attraktiva utbildningar. Ambitionen är att höja statusen för yrken inom vård och omsorg.

Elever som studerar på en skola som är ett certifierat VO-college får diplom som visar att de har läst en utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning.

Läs mer om VO-college härlänk till annan webbplats

Programfördjupning - Sjukvård, upphör för elever med start läsåret 2021/2022

Inom fördjupningen Sjukvård får du möjlighet att utöka dina kunskaper om människokroppen, sjukdomar och omvårdnad. Kurserna du kommer läsa ger dig kunskaper om olika sjukdomstillstånd, olycksfall och skador. Här får du bland annat kurser som Vård och omsorg vid demens och Akutsjukvård.

Programfördjupning - Psykiatri, upphör för elever med start läsåret 2021/2022

Inom fördjupningen Psykiatri får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Kurserna du kommer att läsa ger dig kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar och utvecklar din förmåga att möta och kommunicera med patienter och brukare på ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt. Här får du bland annat läsa kurser som Psykiatri 2 och Vård och omsorg vid demenssjukdom.

Efter gymnasiet

Med examen från VO-programmet är du behörig att söka arbete inom hälso- och sjukvård, psykiatri, funktionshinder- och äldreomsorg.

Vill du utbilda dig vidare till exempelvis specialistundersköterska kan du efter din studentexamen läsa vidare på en yrkeshögskola. Vill du istället utbilda dig till bland annat socionom, arbetsterapeut eller tandhygienist kan du under tiden du studerar på ED få grundläggande högskolebehörighet genom att läsa Engelska 6 och Svenska 3 inom din programfördjupning. Är du istället ute efter en särskild högskolebehörighet, för att exempelvis vidareutbilda dig till sjuksköterska, får du det genom att lägga till Matematik 2 på ditt individuella val.

"Jag har hört väldigt positivt om skolan, speciellt att de har väldigt bra lärare. Jag valde VO för att jag är väldigt intresserad av vård- och sjukhusämnena."

- Ida Sandahl, VO 2018

Ämnesfördelning

  • Språkämnen, 12%
  • Samhällsvetenskapliga ämnen, 8%
  • Matematik, 4%
  • Naturvetenskapliga ämnen, 2%
  • Yrkesämnen, 50%
  • Övrigt och valbart, 24%

Vård- och omsorgsprogrammet poängplan 2020/2021

2500 poäng fördelas på gymnasiegemensamma, programgemensamma, fördjupnings- och övriga kurser.
OBS ny poängplan 2021/2022 se broschyr nedan.

Gymnasiegemensamma kurser 600 poäng

Höstterminen årskurs 1, 225 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 5

50

Historia 1a1

25

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 1a

50

Naturkunskap 1a1

25

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

50

Vårterminen årskurs 1, 225 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 5

50

Historia 1a1

25

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 1a

50

Naturkunskap 1a1

25

Svenska 1 eller svenska som andrapråk 1

50

Höstterminen årskurs 2, 25 poäng.

Kurs

Poäng

Idrott- och hälsa 1

25

Vårterminen årskurs 2, 25 poäng.

Kurs

Poäng

Idrott- och hälsa 1

25

Höstterminen årskurs 3, 75 poäng.

Kurs

Poäng

Religionskunskap 1

25

Samhällskunskap 1a1

50

Vårterminen årskurs 3, 25 poäng.

Kurs

Poäng

Religionskunskap 1

25


Programgemensamma kurser 1100 poäng

Höstterminen årskurs 1, 200 poäng.

Kurs

Poäng

Etik och människans livsvillkor

50

Hälsopedagogik

50

Vård- och omsorgsarbete 1

100

Vårterminen årskurs 1, 240 poäng.

Kurs

Poäng

Etik och människans livsvillkor

50

Hälsopedagogik

50

Medicin 1

40

Vård- och omsorgsarbete 1

100

Höstterminen årskurs 2, 280 poäng.

Kurs

Poäng

Medicin 1

55

Psykiatri 1

50

Specialpedagogik 1

50

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

50

Vård- och omsorgsarbete 2

75

Vårterminen årskurs 2, 280 poäng.

Kurs

Poäng

Medicin 1

55

Psykiatri 1

50

Specialpedagogik 1

50

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

50

Vård- och omsorgsarbete 2

75

Höstterminen årskurs 3, 25 poäng.

Kurs

Poäng

Psykologi 1

25

Vårterminen årskurs 3, 75 poäng.

Kurs

Poäng

Psykologi 1

25

Samhällskunskap 1a2

50

Fördjupning Psykiatri 500 poäng

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 6 eller Barnhälsovård

50

Vårterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 6 eller Barnhälsovård

50

Höstterminen årskurs 3, 200 poäng.

Kurs

Poäng

Psykiatri 2

100

Vård och omsorg vid demens

50

Hemsjukvård eller svenska 3/ svenska som andraspråk 3

50

Vårterminen årskurs 3, 200 poäng.

Kurs

Poäng

Psykiatri 2

100

Vård och omsorg vid demens

50

Hemsjukvård eller svenska 3/ svenska som andraspråk 3

50


Fördjupning Sjukvård 500 poäng

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 6 eller Barnhälsovård

50

Vårterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 6 eller Barnhälsovård

50

Höstterminen årskurs 3, 200 poäng.

Kurs

Poäng

Sjukvård

100

Vård och omsorg vid demens

50

Hemsjukvård eller svenska 3/ svenska som andraspråk 3

50

Vårterminen årskurs 3, 200 poäng.

Kurs

Poäng

Sjukvård

100

Vård och omsorg vid demens

50

Hemsjukvård eller svenska 3/ svenska som andraspråk 3

50

Övriga kurser 300 poäng

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng

Kurs

Poäng

Individuellt val

50

Vårterminen årskurs 2, 50 poäng

Kurs

Poäng

Individuellt val

50

Höstterminen årskurs 3, 100 poäng

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

50

Individuellt val

50

Vårterminen årskurs 3, 100 poäng

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

50

Individuellt val

50

Lindström, Rebecka

Studie- och yrkesvägledare