Jönköpings kommun

Vård- och omsorg

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer som har funktionsnedsättning. Efter utbildningen kan du börja jobba direkt eller fortsätta studera inom högskola eller yrkeshögskola.

På VO får du en utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter i vård och omsorg. Du lär dig om hälsa, funktionsnedsättning, omvårdnad, pedagogik och psykologi. Utbildningen utgår från en människosyn, som betonar alla människors lika värde. Du får en förståelse för människors olika behov och hur du bemöter människor på ett yrkesmässigt sätt samt vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Några av de kurser du kommer läsa är Omvårdnad, Funktionsförmåga och funktionsnedsättning, Hälso- och sjukvård och Social omsorg.

För att ge dig ett helhetsperspektiv varvas praktiska och teoretiska övningar i utbildningen. En del av utbildningen kommer du att utföra på en arbetsplats — kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under de tre åren ingår 18 veckor APL inom kommunens och regionens olika verksamheter.

Målet är att du efter avslutad utbildning ska vara eftertraktad och attraktiv på arbetsmarknaden, vill du däremot studera vidare finns det även möjligheter till detta.

Vård- och omsorgscollege

VO-college logga.

VO-programmet på ED är ett certifierat vård-och omsorgscollege (VO-college). Det är en nationell kvalitetsstämpel som innebär en samverkan mellan arbetsgivare, utbildare och fackförbund. Syftet är att möta framtidens kompetensbehov inom vård och omsorg med kvalitetssäkrade och attraktiva utbildningar. Ambitionen är att höja statusen för yrken inom vård och omsorg.

Elever som studerar på en skola som är ett certifierat VO-college får diplom som visar att de har läst en utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning.

Läs mer om VO-college här Länk till annan webbplats.

Efter gymnasiet

Med examen från VO-programmet är du behörig att söka arbete inom hälso- och sjukvård, psykiatri, funktionshinder- och äldreomsorg.

Vill du utbilda dig vidare till exempelvis specialistundersköterska kan du efter din studentexamen läsa vidare på en yrkeshögskola. Vill du istället utbilda dig till bland annat socionom, arbetsterapeut eller tandhygienist kan du under tiden du studerar på ED få grundläggande högskolebehörighet genom att läsa Engelska 6 och Svenska 3 inom programfördjupningen. Är du istället ute efter en särskild högskolebehörighet, för att exempelvis vidareutbilda dig till sjuksköterska, får du det genom att lägga till Matematik 2 på ditt individuella val.

Alumner

Ida i vårdkläder som tittar in i kameran.

Sandahl Ida
gick Vård- och omsorgsprogrammet på ED med fördjupningen sjukvård och tog studenten 2020.

Vad gör du idag?
Idag arbetar jag som undersköterska inom hjärtvården på Ryhov, där jag jobbat sedan studenten och trivs jättebra! Planerna framåt är att börja studera till sjuksköterska i höst och därefter utbilda mig till barnmorska.

Vad har du tagit med dig från ED?
Från mina år på Erik Dahlbergsgymnasiet har jag tagit med mig kunskap, lärdomar och erfarenheter men också vänner, empati och bemötande till andra människor.

Ida som ler och tittar in i kameran.

Liljegren Ida
gick Vård- och omsorgsprogrammet på ED med fördjupningen sjukvård och tog studenten 2017.

Vad gör du idag?
Idag jobbar jag som sjuksköterska på medicin E på Ryhov som är en vårdenhet för kardiologi, hjärtats sjukdomar. Jag har världens bästa jobb! Det känns meningsfullt, roligt, svårt, utvecklande, det blir aldrig tråkigt och det finns alltid mer att lära.

Vad har du tagit med dig från ED?
Vård och omsorgsprogrammet har förberett mig väl både praktiskt och teoretiskt inom omvårdnad och medicin. Praktiken under gymnasiet gav mig erfarenheter som jag bär med mig än idag. Lärarna på ED hade en förmåga att se varje elev och anpassa undervisningen för att nå alla elever. Lärarna fick mig att tro på mig själv, utan dem hade jag aldrig varit där jag är idag.