Jönköpings kommun

Teknik

På Teknikprogrammet (TE) lär du dig om teknik och teknisk utveckling samt om teknikens roll i vårt samhälle. Du får en bra grund för vidare studier inom teknik på högskola eller universitet. TE ger dig kunskap i hur fysik, matematik och kemi kan kopplas till teknik och tekniska processer och lär dig utveckla idéer till färdiga produkter.

ED är länets största gymnasiala teknikutbildning. På TE ges du möjlighet att utveckla dina tekniska, naturvetenskapliga och matematiska kunskaper och intressen. Utöver teknikvetenskap läser du även mycket fysik, kemi och matematik. Teknikämnet innefattar allt från hållfasthetslära och ritteknik till programmering och design. Under utbildningen arbetar du mycket med problemlösning och entreprenörskap. Du får bland annat möjlighet att starta upp och utveckla ett UF-företag.

Alla elever läser gemensamt i årskurs ett men inför ditt andra år väljer du någon av inriktningarna Informations- och medieteknik, Samhällsbyggande och miljö samt Teknikvetenskap.

Teknikcollege

Teknikcollege logga.

TE-programmet på ED är sedan hösten 2018 ett certifierat Teknikcollege. Vilket innebär att kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Inom Teknikcollege är det företagens framtida behov av kompetens som styr. Tack vare kvalitetssäkrade utbildningar möjliggör Teknikcollege framtiden för industrins tillväxt.

Läs mer om Teknikcollege här Länk till annan webbplats.

Informations- och medieteknik

Inom inriktningen Informations- och medieteknik får du lära dig den grundläggande tekniken för att hantera datorkomponenter och nätverk, programmera datorer samt skapa webbplatser.

Du läser kurser som Dator- och nätverksteknik, Programmering 1 samt Webbutveckling 1. Inriktningen innehåller även möjligheten att själv välja en kurs. För att du ska ha en möjlighet att anpassa fördjupningen till dina egna önskemål kan du även välja att till exempel läsa mer programmering, webbutveckling, gränssnittsdesign och databaser. Om du är intresserad av hur IT-baserade tjänster utvecklas och upplevs kan du läsa fördjupningen Webbutveckling, är du mer intresserad av de naturvetenskapliga ämnena så väljer du Teoretisk fördjupning.

Webbutveckling - fördjupning

Inom fördjupningen Webbutveckling får du lära dig om tekniken som driver dagens spel och webbtjänster framåt. Dessutom får du kunskaper om hur människan upplever design, spel och andra IT-baserade tjänster. Du arbetar med olika utvecklingsmiljöer för att skapa moderna webbtjänster. I datalabbet får du arbeta praktiskt med att bygga och felsöka en dator.

Du läser kurserna Gränssnittsdesign, Webbutveckling, Webbserverprogrammering samt Entreprenörskap eller Moderna Språk.

Teoretisk fördjupning

Teoretisk fördjupning ger dig möjligheten att läsa teknikämnena och samtidigt fördjupa dina teoretiska kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena.

Du läser kurserna Biologi 1, Fysik 2, Matematik 4 samt Entreprenörskap eller Moderna Språk.

Samhälls­byggande och miljö

Inom inriktningen Samhällsbyggande och miljö får du prova på och lära dig grunderna inom husbyggnad och inredning. Du utvecklar även dina kunskaper inom arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering och design.

Du läser kurser som Arkitektur och hus, Hållbart samhällsbyggande samt Byggnadsverk. Inriktningen innehåller även möjligheten att själv välja en kurs. För att du ska ha en möjlighet att anpassa inriktningen till dina egna önskemål kan du även välja att till exempel läsa mer CAD 1, CAD 2 och Design 1.

Om du är intresserad av byggnadsteknik och att rita hus kan du läsa fördjupningen Arkitektur och design, är du mer intresserad av de naturvetenskapliga ämnena så väljer du Teoretisk fördjupning.

Arkitektur och design - fördjupning

Programfördjupningen ger dig grundläggande kunskaper inom arkitektur kopplat till byggnadsteknik. Du lär dig att arbeta från idé till husritning samt att inreda och planera hela bostadsområden. Du kommer att lära dig att rita både för hand och digitalt (CAD). I byggnadsprocessen lär du dig att planera projekt med hänsyn till hållbar utveckling. Arbetet innefattar miljö, energi och materialkunskap.

Inom fördjupningen läser du kurserna CAD 1 och CAD 2, Design 1, Teknik - specialisering samt Entreprenörskap eller Moderna Språk.

I kurserna CAD 1 och 2 får du lära dig att rita hus och föremål i två och tre dimensioner.

Teoretisk fördjupning

Programfördjupningen Teoretisk fördjupning ger dig möjligheten att läsa teknikämnena och samtidigt få fördjupade teoretiska kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena. Kurser som erbjuds inom programfördjupningen är Biologi 1, Fysik 2, Matematik 4 samt Entreprenörskap eller Moderna Språk.

Teknik­vetenskap

Teknikvetenskap är en matematikintensiv inriktning som ger dig kunskaper om och färdigheter i arbetsmetoder inom området teknik. Efter dina studier har du fördjupade kunskaper inom teknik, matematik och fysik. Med detta val är du väl förberedd för fortsatta studier och utbildningen ger behörighet till de allra flesta högskole- eller universitetsutbildningar.

Kurser som erbjuds inom inriktningen är bland annat Matematik 4, Matematik 5, Kemi 2, Teknik 2 och Fysik 2.

Teknikvetenskap - Fördjupning

I programfördjupning Teknikvetenskap får du djupare kunskaper i matematik och kemi. Du läser också biologi som ger dig en bredare behörighet till högskolan. För att du ska ha en möjlighet att anpassa fördjupningen till dina egna önskemål kan du även välja att läsa Entreprenörskap eller ett modernt språk.

Efter gymnasiet

TE ger dig behörighet till ett stort antal högre utbildningar och målet är att du efter studenten ska vara förberedd för fortsatta studier på högskola och universitet.

Med inriktningen Informations- och medieteknik kan du exempelvis söka till civilingenjörsutbildningen med inriktning mot informationsteknik eller datateknik alternativt utbildningar inom systemvetenskap och medieteknik.

Väljer du Samhällsbyggande och miljö kan du vidareutbilda dig till bland annat landskapsarkitekt och 3D-tekniker.

Om du går inriktningen Teknikvetenskap kan du utan komplettering söka till civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Utbildningen ger också en behörighet till de flesta övriga högskoleutbildningar.

Tidigare kvinnlig student på TE-programmet.
Tidigare manlig student på TE-programmet.
Tidigare manlig student på TE-programmet.
Tidigare kvinnlig student på TE-programmet.

Ämnesfördelning

  • Språkämnen, 20%
  • Samhällsvetenskapliga ämnen, 8%
  • Matematik, 15%
  • Naturvetenskapliga ämnen, 13%
  • Tekniska ämnen, 21%
  • Övrigt och valbart, 24%

Teknikprogrammet, poängplan 2021/2022.

2 500 poäng fördelas på gymnasiegemensamma, programgemensamma, inriktinings-, fördjupnings- och övriga kurser.

Gymnasiegemensamma kurser 1100 poäng

Höstterminen årskurs 1, 235 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 5

50

Historia 1a1

25

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 1c

85

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

50

Vårterminen årskurs 1, 233 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 5

50

Historia 1a1

25

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 1c

15

Matematik 2c

68

Svenska 1 eller svenska som andrapråk 1

50

Höstterminen årskurs 2, 217 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 6

50

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 2c

32

Matematik 3c

60

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

50

Vårterminen årskurs 2, 165 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 6

50

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 3c

40

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

50

Höstterminen årskurs 3, 125 poäng.

Kurs

Poäng

Religionskunskap 1

25

Samhällskunskap 1b

50

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

50

Vårterminen årskurs 3, 125 poäng.

Kurs

Poäng

Religionskunskap 1

25

Samhällskunskap 1b

50

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

50

Programgemensamma kurser 400 poäng

Höstterminen årskurs 1, 150 poäng.

Kurs

Poäng

Fysik 1a

25

Kemi 1

50

Teknik 1

75

Vårterminen årskurs 1, 170 poäng.

Kurs

Poäng

Fysik 1a

45

Kemi 1

50

Teknik 1

75

Höstterminen årskurs 2, 40 poäng.

Kurs

Poäng

Fysik 1a

40

Vårterminen årskurs 2, 40 poäng.

Kurs

Poäng

Fysik 1a

40

Inriktning Information- och medieteknik 300 poäng

Höstterminen årskurs 2, 150 poäng.

Kurs

Poäng

Dator- och nätverksteknik

50

Programmering 1

50

Webbutveckling 1

50

Vårterminen årskurs 2, 150 poäng.

Kurs

Poäng

Dator- och nätverksteknik

50

Programmering 1

50

Webbutveckling 1

50

Fördjupning Webbutveckling 400 poäng

Höstterminen årskurs 3, 200 poäng.

Kurs

Poäng

Gränssnittsdesign

50

Webbutveckling 2

50

Fysik 2 eller webbserverprogrammering 1

50

Moderna språk steg 3 (läses årskurs 1) eller entreprenörskap

50

Vårterminen årskurs 3, 200 poäng.

Kurs

Poäng

Gränssnittsdesign

50

Webbutveckling 2

50

Fysik 2 eller webbserverprogrammering 1

50

Moderna språk steg 3 (läses årskurs 1) eller Entreprenörskap

50

Fördjupning Teoretisk 400 poäng

Höstterminen årskurs 3, 200 poäng.

Kurs

Poäng

Fysik 2

50

Matematik 4

50

Biologi 1 eller Webbutveckling 2

50

Moderna språk steg 3 (läses årskurs 1) eller Entreprenörskap

50

Vårterminen årskurs 3, 200 poäng.

Kurs

Poäng

Fysik 2

50

Matematik 4

50

Biologi 1 eller Webbutveckling 2

50

Moderna språk steg 3 (läses årskurs 1) eller Entreprenörskap

50

Inriktning Samhällsbyggande och miljö 400 poäng

Höstterminen årskurs 2, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Arkitektur - hus

50

Byggnadsverk

50

Vårterminen årskurs 2, 100 poäng

Kurs

Poäng

Arkitektur - hus

50

Byggnadsverk

50

Höstterminen årskurs 3, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Hållbart samhällsbyggande

50

Vårterminen årskurs 3, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Hållbart samhällsbyggande

50

Fördjupning Arkitektur och design 400 poäng

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

CAD 1

50

Vårterminen årskurs 3, 50 poäng.

Kurs

Poäng

CAD 2

50

Höstterminen årskurs 3, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Design 1

50

Fysik 2 eller Teknikspecialisering

50

Vårterminen årskurs 3, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Design 1

50

Fysik 2 eller Teknikspecialisering

50

Fördjupning Teoretisk 400 poäng

Höstterminen årskurs 3, 200 poäng.

Kurs

Poäng

Fysik 2

50

Matematik 4

50

Biologi 1 eller Programmering 1

50

Moderna språk steg 3 (läses årskurs 1) eller Entreprenörskap

50

Vårterminen årskurs 3, 200 poäng.

Kurs

Poäng

Fysik 2

50

Matematik 4

50

Biologi 1 eller Programmering 1

50

Moderna språk steg 3 (läses årskurs 1) eller Entreprenörskap

50

Inriktning Teknikvetenskap 300 poäng

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Teknik 2

50

Vårterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Teknik 2

50

Höstterminen årskurs 3, 150 poäng.

Kurs

Poäng

Fysik 2

50

Matematik 4

100

Vårterminen årskurs 3, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Fysik 2

50

Fördjupning Teknikvetenskap 400 poäng

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Kemi 2

50

Vårterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Kemi 2

50

Höstterminen årskurs 3, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Biologi 1 eller Programmering 1

50

Moderna språk steg 3 (läses årskurs 1) eller Entreprenörskap

50

Vårterminen årskurs 3, 200 poäng.

Kurs

Poäng

Matematik 5

100

Biologi 1 eller Programmering 1

50

Moderna språk steg 3 (läses årskurs 1) eller Entreprenörskap

50

Övriga kurser 300 poäng

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng

Kurs

Poäng

Individuellt val

50

Vårterminen årskurs 2, 50 poäng

Kurs

Poäng

Individuellt val

50

Höstterminen årskurs 3, 100 poäng

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete, individuellt val

50

Vårterminen årskurs 3, 100 poäng

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

50

Individuellt val

50


Nicklasson, Stefan

tf. rektor Teknikprogrammet

Röstedal, Karin

Studie- och yrkesvägledare