Jönköpings kommun

Ekonomi

Ekonomiprogrammet (EK) vänder sig till dig som vill lära dig mer om ekonomi och näringslivet. Du lär du dig starta, driva och utveckla ett företag och en del av utbildningen tillbringar du på ett fadderföretag. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Utgångspunkten på EK är entreprenörskapet. Under år två och tre är du på ett fadderföretag. På fadderföretaget tillämpas teoretiska kunskaper praktiskt och du får möjlighet att knyta kontakter med näringslivet. Du får chansen att stärka dina entreprenöriella förmågor och din sociala kompetens. Utöver att du är delaktig i projekt som fadderföretaget arbetar med kommer du även att göra ditt gymnasiearbete hos dem.

EK erbjuder dig en bra skolmiljö och engagerade lärare. Vi jobbar med entreprenörskap där du får starta och driva ett Ung Företagsamhet (UF-företag) och utveckla din idé till färdig produkt för marknadsföring och försäljning. På ED har flera av våra elever haft mycket fina framgångar med sina UF-företag både regionalt och nationellt. ED är den skola i regionen som genom åren har varit en av de mest framgångsrika i UF-sammanhang.

Inriktning ekonomi

Inom inriktning Ekonomi jobbar vi mycket med att träna upp din kreativitet och förmåga att samarbeta, du får chansen att lära dig att ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling. Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation.

Dina entreprenöriella förmågor får du särskilt chansen att utveckla inom programfördjupningen Entreprenörskap. Här läser du kurserna Marknadsföring, Affärsjuridik samt Engelska 7.

Inriktning juridik

Inom inriktning Juridik jobbar vi mycket med ... (text kommer)

Efter gymnasiet

EK ger dig bra möjligheter för framtiden. Efter dina tre år har du lärt dig hur man startar, driver och utvecklar ett företag samt fått behörighet till ett stort antal högre utbildningar.

Efter att du tagit studenten från EK-programmet kan du vidareutbilda dig till exempelvis civilekonom, advokat, nationalekonom, marknadsförare, journalist, projektledare eller lärare.

"Jag hade bara hört gott om ED och EK på ED passade in med mina intressen och ambitioner. Ekonomi har alltid intresserat mig och jag har hört mycket gott om av äldre kompisar."

- Joel Svensson, EK 2018

Ämnesfördelning

  • Språkämnen, 28%
  • Samhällsvetenskapliga ämnen, 16%
  • Matematik, 12%
  • Naturvetenskapliga ämnen, 4%
  • Ekonomiska ämnen, 24%
  • Övrigt och valbart, 16%

Ekonomiprogrammet, poängplan 2021/2022

2500 poäng fördelas på gymnasiegemensamma, programgemensamma, inriktnings-, fördjupnings- och övriga kurser.

Gymnasiegemensamma kurser 1250 poäng

Höstterminen årskurs 1, 350 poäng.

Kurs.

Poäng.

Engelska 5

50

Historia 1b

50

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 1b

50

Naturkunskap 1b

50

Religionskunskap 1

25

Samhällskunskap 1b

50

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

50

Vårterminen årskurs 1, 350 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 5

50

Historia 1b

50

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 1b

50

Naturkunskap 1b

50

Religionskunskap 1

25

Samhällskunskap 1b

50

Svenska 1 eller svenska som andrapråk 1

50

Höstterminen årskurs 2, 225 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 6

50

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 2b

50

Samhällskunskap 2

50

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

50

Vårterminen årskurs 2, 225 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 6

50

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 2b

50

Samhällskunskap 2

50

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

50

Höstterminen årskurs 3, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

50

Vårterminen årskurs 3, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Svenska 3 eller svenska som andrapråk 3

50


Programgemensamma kurser 350 poäng

Höstterminen årskurs 1, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Företagsekonomi 1

50

Moderna språk

50

Vårterminen årskurs 1, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Företagsekonomi 1

50

Moderna språk

50

Höstterminen årskurs 3, 125 poäng.

Kurs

Poäng

Privatjuridik

100

Psykologi 1

25

Vårtermin årskurs 3, 25 poäng.

Kurs

Poäng

Psykologi 1

25

Inriktning Ekonomi 300 poäng

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Företagsekonomi 2

50

Vårterminen årskurs 2, 75 poäng.

Kurs

Poäng

Entreprenörskap och företagande

25

Företagsekonomi 2

50

Höstterminen årskurs 3, 87 poäng.

Kurs

Poäng

Entreprenörskap och företagande

37

Matematik 3b

50

Vårterminen årskurs 3, 88 poäng.

Kurs

Poäng

Entreprenörskap och företagande

38

Matematik 3b

50


Fördjupning Entreprenörskap 300 poäng

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Marknadsföring

50

Vårterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Marknadsföring

50

Höstterminen årskurs 3, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 7

50

Vårterminen årskurs 3, 150 poäng.

Kurs

Poäng

Affärsjuridik

100

Engelska 7

50


Övriga kurser 300 poäng

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Individuellt val

50

Vårterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Individuellt val

50

Höstterminen årskurs 3, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

50

Individuellt val

50

Vårterminen årskurs 3, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

50

Individuellt val

50


Backlund Wengbrand, Erik

Rektor

Gårdving Stenered, Johanna

Studie- och yrkesvägledare