Jönköpings kommun

VVS- och fastighet

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp. Efter utbildningen kan du börja jobba direkt eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

På VF-programmet lär du dig installation, felsökning, reparation, drift, underhåll, reglerteknik och energioptimering. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du lär dig också förvalta och underhålla tekniska anläggningar och system. Du fördjupar dina kunskaper om hur man använder resurser effektivt för att spara energi och ta hänsyn till miljön.

På ED finns väl anpassade lokaler med modern och ändamålsenlig maskinutrustning och lärare med god utbildning och gedigen erfarenhet inom yrkesområdena. Under din studietid kommer du att arbeta med olika projekt, både individuellt och i grupp.

Praktiska och teoretiska övningar varvas för att ge dig helhet i utbildningen. En del av utbildningen kommer du att utföra på en fysisk arbetsplats — kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under de tre åren ingår minst 15 veckor APL där du också får en möjlighet att knyta kontakter för sommarjobb. Målet är att du efter avslutad utbildning ska vara eftertraktad och attraktiv på arbetsmarknaden, vill du däremot studera vidare finns det även möjligheter till detta.

Inriktning Kyl- och värmepumpsteknik

En kyltekniker installerar, underhåller och reparerar olika slags kylanläggningar och värmepumpar.

Under inriktningen lär du dig hur man på ett energieffektivt sätt skapar ett behagligt klimat i bostäder och andra fastigheter. Det kan även handla om luftkonditionering i en bil, kyldisken på mataffären eller kylning av en serverhall. Vi lägger även fokus på miljö och säkerhet inom kyl- och värmepumpsteknik.

Inriktning VVS

En VVS-montör arbetar med olika slags installationer i hus. Du installerar till exempel värme- och sanitetssystem, fjärrvärme och värmepumpar i både nya och gamla hus.

Här får du lära dig att montera rör och system som krävs för behagligt inomhusklimat. Du kommer att få kunskap om installationsregler, bygglagstiftning, energi- och miljöfrågor samt säkerhet. Under inriktningen kommer du bland annat att dra rör, montera element och installera varmvattenberedare. Du lär dig även att isolera rör för att spara energi, stänga ute buller eller skydda mot brand samt om olika rör som finns i exempelvis industrimiljöer och används för olja eller gas. Du kommer även få kunskap om större system så som fjärrvärme eller fjärrkyla.

Efter gymnasiet

VF-programmet förbereder dig för ett jobb direkt efter gymnasiet. Vill du läsa vidare på högskola kan du under tiden du studerar på ED få grundläggande eller särskild högskolebehörighet genom att läsa teoretiska ämnen på ditt induviduella val och/eller via utökade kurser.

När du avslutat inriktningen Kyl- och värmepumpsteknik kan du jobba som kylmontör eller kyltekniker.

När du avslutat inriktningen VVS kan du till exempel jobba som montör inom VVS, industrirör eller isolering av tekniska installationer.

Tidigare manlig student på VF-programmet.
Tidigare manlig student på VF-programmet.
Tidigare kvinnlig student på VF-programmet.

Ämnesfördelning

  • Språkämnen, 8%
  • Samhällsvetenskapliga ämnen, 6%
  • Matematik, 4%
  • Naturvetenskapliga ämnen, 2%
  • Yrkesämnen, 64%
  • Övrigt och valbart, 16%

VVS- och fastighetsprogrammet, poängplan 2021/2022

2500 poäng fördelas på gymnasiegemensamma, programgemensamma, inriktinings-, fördjupnings- och övriga kurser.

Gymnasiegemensamma kurser 600 poäng

Höstterminen årskurs 1, 175 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 5

50

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 1a

50

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

50

Vårterminen årskurs 1, 175 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 5

50

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 1a

50

Svenska 1 eller svenska som andrapråk 1

50

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Idrott- och hälsa 1

25

Samhällskunskap 1a1

25

Vårterminen årskurs 2, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Idrott- och hälsa 1

25

Naturkunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a1

25

Höstterminen årskurs 3, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Historia 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Inriktning Kyl- och värmepumpsteknik 300 poäng.

Höstterminen årskurs 2, 150 poäng.

Kurs.

Poäng

Kyl- och värmepumpsteknik- grund

50

Kyl- och värmepumpsteknik- miljö och säkerhet

50

Praktisk ellära

50

Vårterminen årskurs 2, 150 poäng.

Kurs

Poäng

Kyl- och värmepumpsteknik- grund

50

Kyl- och värmepumpsteknik- miljö och säkerhet

50

Praktisk ellära

50

Fördjupning Kyla 900 poäng

Höstterminen årskurs 1, 100 poäng.

Kurs

Poäng

CAD 1

50

VVS svets och lödning rör

50

Vårterminen årskurs 2, 100 poäng.

Kurs

Poäng

CAD 2

50

VVS svets och lödning rör

50

Höstterminen årskurs 2, 150 poäng.

Kurs

Poäng

Kyl- och värmepumpsteknik- installation

100

Mät- och reglerteknik

50

Vårterminen årskurs 2, 150 poäng.

Kurs

Poäng

Kyl- och värmepumpsteknik- installation

100

Mät- och reglerteknik

50

Höstterminen årskurs 3, 200 poäng.

Kurs

Poäng

Kyl- och värmepumpsteknik- energieffektivisering

50

Kyl- och värmepumpsteknik- service

100

Luftbehandling

50

Vårterminen årskurs 3, 200 poäng.

Kurs

Poäng

Kyl- och värmepumpsteknik- energieffektivisering

50

Kyl- och värmepumpsteknik- service

100

Luftbehandling

50

Inriktning VVS 300 poäng

Höstterminen årskurs 2, 150 poäng.

Kurs

Poäng

Sanitetsteknik 1

75

Värmeteknik 1

75

Vårterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Sanitetsteknik 1

25

Värmeteknik 1

25

Höstterminen årskurs 3, 75 poäng.

Kurs

Poäng

Entreprenadteknik

75

Vårterminen årskurs 3, 25 poäng.

Kurs

Poäng

Entreprenadteknik

25

Fördjupning VVS 900 poäng

Höstterminen årskurs 1, 100 poäng.

Kurs

Poäng

CAD 1

50

VVS svets och lödning rör

50

Vårterminen årskurs 1, 100 poäng.

Kurs

Poäng

CAD 2

50

VVS svets och lödning rör

50

Höstterminen årskurs 2, 100 poäng.

Kurs

Poäng

VVS gassvetsning rör

50

Värmeteknik 2

50

Vårterminen årskurs 2, 200 poäng.

Kurs

Poäng

Sanitetsteknik 2

100

VVS gassvetsning rör

50

Värmeteknik 2

50

Höstterminen årskurs 3, 175 poäng.

Kurs

Poäng

Injusteringsteknik

50

Luftbehandling

50

VVS- teknik

75

Vårterminen årskurs 3, 225 poäng.

Kurs

Poäng

Injusteringsteknik

50

Luftbehandling

50

VVS- teknik

125

Övriga kurser 300 poäng

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

30

Individuellt val

50

Vårterminen årskurs 2, 50 poäng

Kurs

Poäng

Individuellt val

50

Höstterminen årskurs 3, 100 poäng

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

35

Individuellt val

50

Vårterminen årskurs 3, 100 poäng

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

35

Individuellt val

50


Backlund Wengbrand, Erik

Rektor

Gårdving-Stenered, Johanna

Studie- och yrkesvägledare