Jönköpings kommun

Vård- och omsorg

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer som har funktionsnedsättning. Efter utbildningen kan du börja jobba direkt eller fortsätta studera inom högskola eller yrkeshögskola.

På VO får du en utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter i vård och omsorg. Du lär dig om hälsa, funktionsnedsättning, omvårdnad, pedagogik och psykologi. Utbildningen utgår från en människosyn, som betonar alla människors lika värde. Du får en förståelse för människors olika behov och hur du bemöter människor på ett yrkesmässigt sätt samt vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Några av de kurser du kommer läsa är Omvårdnad, Funktionsförmåga och funktionsnedsättning, Hälso- och sjukvård och Social omsorg.

För att ge dig ett helhetsperspektiv varvas praktiska och teoretiska övningar i utbildningen. En del av utbildningen kommer du att utföra på en arbetsplats — kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under de tre åren ingår 18 veckor APL inom kommunens och regionens olika verksamheter.

Målet är att du efter avslutad utbildning ska vara eftertraktad och attraktiv på arbetsmarknaden, vill du däremot studera vidare finns det även möjligheter till detta.

Vård- och omsorgscollege

VO-college logga.

VO-programmet på ED är ett certifierat vård-och omsorgscollege (VO-college). Det är en nationell kvalitetsstämpel som innebär en samverkan mellan arbetsgivare, utbildare och fackförbund. Syftet är att möta framtidens kompetensbehov inom vård och omsorg med kvalitetssäkrade och attraktiva utbildningar. Ambitionen är att höja statusen för yrken inom vård och omsorg.

Elever som studerar på en skola som är ett certifierat VO-college får diplom som visar att de har läst en utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning.

Läs mer om VO-college här Länk till annan webbplats.

Efter gymnasiet

Med examen från VO-programmet är du behörig att söka arbete inom hälso- och sjukvård, psykiatri, funktionshinder- och äldreomsorg.

Vill du utbilda dig vidare till exempelvis specialistundersköterska kan du efter din studentexamen läsa vidare på en yrkeshögskola. Vill du istället utbilda dig till bland annat socionom, arbetsterapeut eller tandhygienist kan du under tiden du studerar på ED få grundläggande högskolebehörighet genom att läsa Engelska 6 och Svenska 3 inom programfördjupningen. Är du istället ute efter en särskild högskolebehörighet, för att exempelvis vidareutbilda dig till sjuksköterska, får du det genom att lägga till Matematik 2 på ditt individuella val.

Tidigare kvinnlig student på VO-programmet.
Tidigare kvinnlig student på VO-programmet.

Ämnesfördelning

  • Språkämnen, 12%
  • Samhällsvetenskapliga ämnen, 6%
  • Matematik, 4%
  • Naturvetenskapliga ämnen, 2%
  • Yrkesämnen, 52%
  • Övrigt och valbart, 24%

Vård- och omsorgsprogrammet poängplan 2020/2021

2500 poäng fördelas på gymnasiegemensamma, programgemensamma, fördjupnings- och övriga kurser.

Gymnasiegemensamma kurser 600 poäng

Höstterminen årskurs 1, 200 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 5

50

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 1a

50

Naturkunskap 1a1

25

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

50

Vårterminen årskurs 1, 200 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 5

50

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 1a

50

Naturkunskap 1a1

25

Svenska 1 eller svenska som andrapråk 1

50

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Historia 1a1

25

Idrott- och hälsa 1

25

Vårterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Historia 1a1

25

Idrott- och hälsa 1

25

Höstterminen årskurs 3, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Samhällskunskap 1a1

50

Vårterminen årskurs 3, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Religionskunskap 1

50


Programgemensamma kurser 1400 poäng

Höstterminen årskurs 1, 225 poäng.

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

25

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

50

Omvårdnad 1

50

Social omsorg 1

50

Vårterminen årskurs 1, 225 poäng.

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

25

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

50

Omvårdnad 1

50

Social omsorg 1

50

Höstterminen årskurs 2, 275 poäng.

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 2

25

Gerontologi och geriatrik

50

Hälso- och sjukvård 1

50

Omvårdnad 2

50

Psykiatri 1

50

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

50

Vårterminen årskurs 2, 275 poäng.

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 2

25

Gerontologi och geriatrik

50

Hälso- och sjukvård 1

50

Omvårdnad 2

50

Psykiatri 1

50

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

50

Höstterminen årskurs 3, 200 poäng.

Kurs

Poäng

Hälso- och sjukvård 2

50

Psykiatri 2

50

Psykologi 1

50

Social omsorg 2

50

Vårterminen årskurs 3, 200 poäng.

Kurs

Poäng

Hälso- och sjukvård 2

50

Psykiatri 2

50

Samhällskunskap 1a2

50

Social omsorg 2

50

Programfördjupning 200 poäng

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 6 eller Barn- och ungdomshälsa

50

Vårterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 6 eller Barn- och ungdomshälsa

50

Höstterminen årskurs 3, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Etik och människans livsvillkor eller svenska 3/ svenska som andraspråk 3

50

Vårterminen årskurs 3, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Etik och människans livsvillkor eller svenska 3/ svenska som andraspråk 3

50


Övriga kurser 300 poäng

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng

Kurs

Poäng

Individuellt val

50

Vårterminen årskurs 2, 50 poäng

Kurs

Poäng

Individuellt val

50

Höstterminen årskurs 3, 100 poäng

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

50

Individuellt val

50

Vårterminen årskurs 3, 100 poäng

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

50

Individuellt val

50

Hartvigsson, Lena

Studie- och yrkesvägledare