Jönköpings kommun

Framtidsnoveller av teknikelever på ED

AI-genererat collage.

Välkomna att ta del av vårt framtidsprojekt där elever på Erik Dahlbergsgymnasiets Teknikprogram har arbetat med skrivande och bildskapande på ett kollaborativt och kreativt sätt där de även fick möjlighet att använda AI-verktyg.

AI literacy-projektet startade våren 2023 genom ett samarbete med Jönköping University och Teknikprogrammet på Erik Dahlbergsgymnasiet med utgångspunkt i spekulativ metod. Det övergripande syftet var att eleverna skulle skriva noveller utifrån klassisk storytelling men också med hjälp av AI-verktyg. Fiktionsskrivandet blev också ett sätt för eleverna att få syn på sina framtidsversioner. De fick ta del av kortföreläsningar där framtidsscenarion presenterades i syfte att ge inspiration. Under skrivprocessens gång fick eleverna dessutom feedback ifrån andra grupper och lärare för att kunna utveckla sina noveller ytterligare. Som komplement till novellerna skapade de sedan även AI-genererade bilder.

Lördagen 3 februari intar vi SmåLit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:s bokmässa för att presentera slutprodukten; en tryckt antologi av framtidsnoveller där gränsen mellan elev och AI är osynlig. Ett syfte med detta projekt är att skapa en mer positiv syn på generativ AI i klassrummet.

Varmt välkomna att träffa lärarna som ansvarat för projektet tillsammans med några av eleverna på SmåLit:s bokmässa mellan klockan 10.00-16.00 på Stadsbiblioteket, Jönköping - lördagen den 3 februari!