Jönköpings kommun

Sagt om ED

Här kan du läsa vad några av ED:s alumner gör idag och vad de tar med sig från tiden på skolan.

Hannah som sitter i en kanot på Vättern och tittar in i kameran.

Hannah Sackbrook
gick Naturvetenskapsprogrammet på ED med inriktning naturvetenskap och tog studenten 2017.

Vad gör du idag?
Jag studerar mitt tredje år på Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet där jag trivs väldigt bra.

Vad har du tagit med dig från ED?
Min tid på ED har verkligen hjälpt mig inför tiden på universitetet då jag upplever att jag fick med mig en hög utbildningsnivå som jag har haft med mig under hela universitets gång. Att lärarna är kompetenta, villiga att lära ut och sätter en hög standard är något jag tycker har utmärkt ED bland gymnasieskolorna i Jönköping. Utöver det upplever jag även att jag fick den hjälp jag behövde av lärare för att kunna kombinera elitidrottande (kanot) med studierna vilket har varit till stor fördel.

Majd står på Vätterstranden och tittar in i kameran.

Majd Khalaf
gick Naturvetenskapsprogrammet på ED med inriktning naturvetenskap och tog studenten 2019.

Vad gör du idag?
Jag går tredje terminen på läkarlinjen på Karolinska i Stockholm, där jag också är engagerad i studentsällskapet för kirurgi och anestesi.

Vad har du tagit med dig från ED?
Tiden på NA på ED gav mig alla möjligheter att lyckas och att komma in på min drömutbildning och har en speciell plats i mitt hjärta. Den
utrustade mig med de nödvändiga redskap jag behövde för att lyckas med studierna. Att studera på NA var utmanande men roligt. Jag märker att jag har en stark bas som jag kan bygga vidare på tack vare min utbildning på ED. Jag brukade också plugga med mina kompisar efter skolan och man kunde alltid få hjälp av trevliga och sakkunniga lärare.

Lisa som tittar in i kameran.

Lisa Lövfgren
gick Naturvetenskapsprogrammet på ED med inriktning naturvetenskap och tog studenten 2019.

Vad gör du idag?
Idag pluggar jag andra året på Teknisk fysik på Chalmers. Det är en krävande utbildning, men också otroligt lärorik och en bra grund för framtiden.

Vad har du tagit med dig från ED?
Jag kan ärligt säga att jag antagligen är en av de som var bäst förberedd på vidare studier i form av en ingenjörsutbildning, i alla fall med avseende på vad gymnasiet bidragit med. Jag valde dessutom fysikfördjupningen under årskurs 3, vilken är till fördel när man studerar vad jag gör. ED har ett rykte att vara en seriös skola med kvalitet, vilket jag verkligen kan bekräfta och jag är mycket glad att jag valde den.

Petter utför en installation och tittar in i kameran.

Petter Gustafsson
gick VVS– och fastighetsprogrammet på ED med inriktning kyla och tog studenten 2019, samma år som han kom tvåa i Yrkes-SM i kylteknik.

Vad gör du idag?
Jag jobbar idag som kyltekniker på Beckmanns VVS- och Energiteknik.

Vad har du tagit med dig från ED?
Jag trivs jättebra med mitt jobb och yrke. Det jag har med mig från VF-programmet är att kunna handha kylmedium och kylkretsar på ett grundläggande sätt. VF-programmet gav mig en bra grund att stå på, men mycket har jag också lärt mig från mina arbetskamrater. Så det är viktigt med mycket praktik under utbildningen.

Charlie som tittar in i kameran.

Charlie Elengård
gick VVS– och fastighetsprogrammet på ED med inriktning kyla och tog studenten 2015, samma år som han blev regionmästare i VVS.

Vad gör du idag?
Jag jobbar som rörmokare på Sandbackens rör.

Vad har du tagit med dig från ED?
Jag trivs jättebra med mitt yrke som är fritt och varierande. Skolan förberedde mig väldigt bra inför verkligheten och jag kände mig ganska säker på att dra rör, vilket resulterade i en fast anställning när jag slutade gymnasiet.

Lina som tittar in i kameran.

Lina Axelsson
gick VVS– och fastighetsprogrammet, som då hette Energiprogrammet, på ED med inriktning VVS– och kylteknik och tog studenten 2010.

Vad gör du idag?
Idag jobbar jag på Solar som innesäljare inom VVS. Jag trivs jättebra, det är ett kul & varierande jobb.

Vad har du tagit med dig från ED?
VF-programmet är en bra utbildning med en bra grund för att komma ut i arbetslivet.

Edvin som tittar in i kameran.

Edvin Andersson
gick Ekonomiprogrammet på ED och tog studenten 2020.

Vad gör du idag?
Idag studerar jag till ämneslärare på Jönköping University.

Vad har du tagit med dig från ED?
ED och ekonomi har hjälpt mig att våga testa nya saker samt att tro på mig själv och det jag gör. Även om jag inte studerar något som rör de specifika ekonomiämnena för tillfället, så har Ekonomiprogrammet på ED gett mig breda kunskaper kring diverse ämnen samt låtit mig testa på saker jag aldrig skulle ha vågat annars. UF var ett ämne jag först kände inte skulle påverka mig, men blev i slutändan det som påverkade mig mest. Du driver inte bara ett företag, utan under sista året så får du känna på ansvar på riktigt samt att man får ta sina egna beslut. Det kan låta svårt, men med de förkunskaper du fått från lärarna på skolan under de tidigare åren, så kommer man ha tillräckligt med kött på benen för att klara UF riktigt bra, samt att klara sig efter gymnasiet för vidare studier eller arbete.

Isa håller i ett padelraket och ler mot kameran.

Isa Almgren
gick Ekonomiprogrammet på ED och tog studenten 2017.

Vad gör du idag?
Idag studerar jag på Jönköping University där jag läser Human Resources med inriktning företagsekonomi. Vid sidan av arbetar jag med administration och kundservice på Padel Arena Jönköping.

Vad har du tagit med dig från ED?
Min tid på EK-programmet på ED har gett mig väldigt mycket kunskap som jag använder både på min arbetsplats och i mina studier. Genom fadderföretag och UF-företag har jag fått med mig mycket erfarenhet som är bra att ha med på CV:t till framtida arbeten och som även hjälper mig i många situationer i mitt liv idag. EK-programmet har gett mig en väldigt bra grund för kommande arbetsliv och jag är idag väldigt tacksam att jag valde just den utbildningen.

Zeinab står i profil, ler och tittar mot kameran.

Zeinab Musawi
gick Samhällsvetenskapsprogrammet på ED med inriktning beteendevetenskap och tog studenten 2017.

Vad gör du idag?
Idag läser jag mitt sista år på HLK till grundskolelärare i årskurs 4-6. Jag arbetar även vid sidan om studierna med utsatta kvinnor som behöver stöd i sin vardag, och även på ett lager varannan helg.

Vad har du tagit med dig från ED?
Tack vare min tid på Samhällsprogrammet på ED har jag tagit med mig främst mina högskoleförberedande behörigheter i ryggsäcken, men även lärdomar från mycket uppsatsskrivande och annan teoretisk kunskap som har varit väldigt betydelsefull i mina högskolestudier. Inte minst vill jag även lyfta fram ett väldigt stöttande och coachande lärarteam som alltid fanns där när hjälp behövdes, vilket förberedde mig extra mycket till just det program jag läser idag.

Ertan som tittar in i kameran.

Ertan Kantur
gick Samhällsvetenskapsprogrammet på ED med inriktning samhällsvetenskap och tog studenten 2015.

Vad gör du idag?
Efter att ha pluggat offentlig förvaltning på Göteborgs universitet sitter jag idag som förtroendevald för studentkåren på universitetet. Uppdraget är på ett år och innebär kort och gott att jag arbetar för att föra studenternas talan mot universitet i utbildningsfrågor och att utveckla studentlivet på universitetet för att alla studenter ska kunna ha en social studietid.

Vad har du tagit med dig från ED?
Samhällsvetarprogrammet har förberett mig väl genom att jag fått träna på viktiga förmågor som krävs i mitt arbete: att kunna analysera, ifrågasätta och tänka kritiskt om hur de beslut som universitetet tar påverkar studenternas utbildning, arbetsmiljö och hälsa. Men det viktigaste jag tagit med mig från Samhällsvetarprogrammet och lärarna på ED är förmågan att ta för sig och att lita på sig själv med de kunskaper man har!

Rebecca sitter ner framför en laptop och ler mot kameran.

Rebecca Henrysson
gick Teknikprogrammet på ED med inriktning teknikvetenskap och tog studenten 2015.

Vad gör du idag?
Studerar sista året till civilingenjör i Maskinteknik på Chalmers. Min vardag ägnas främst åt beräkningar på mekatroniska system, matematiskprogrammering och produktutveckling av medicinsk teknik. I januari påbörjar jag mitt examensarbete där jag kommer jobba med AI för analys av MR-bilder. Målet med arbetet är att undersöka samband i hjärnstrukturer för patienter med olika sjukdomar.

Vad har du tagit med dig från ED?
Under mina tre år på ED blev jag väl förberedd i ämnen som matematik, fysik, biologi och kemi inför mina studier här på Chalmers. En ordentlig grund och stor förståelse i huvudämnena var extra viktigt för att få en bra start, det har gjort det lättare att hålla uppe det höga tempot här på Chalmers. På ED lärde jag mig även att använda CAD-programmet Solidworks, en kunskap som jag ofta använder i mina studier nu.

Pontus står med armarna i kors utanför Thules huvudentré och tittar in i kameran.

Pontus Parsmo
gick Teknikprogrammet på ED med inriktning informations- och medieteknik och tog studenten 2014.

Vad gör jag idag?
Jag har studerat Maskinteknik, produktutveckling & design på Tekniska högskolan i Jönköping. Idag arbetar jag som Design Engineer på Thule, där är jag med och utvecklar den nya generationen av cykelhållare och takräcken. Från idé till färdig produkt.

Vad har du tagit med dig från ED?
CAD, fysik och entreprenörskap är de viktigaste delarna i mitt arbete och detta fick jag en bra grund av redan under gymnasiet.

Josef vid ett skrivbord, tittandes in i kameran.

Josef Werner
gick Teknikprogrammet på ED med inriktning informations- och mediateknik och tog studenten 2015.

Vad gör du idag?
Idag arbetar jag som kvalitetsledare på Saab Training & Simulation.
I denna roll är vardagen varierande där jag rör mig runt om i organisationen på olika avdelningar och funktioner för stödja arbetet med att leverera produkter med en god kvalitet. Som kvalitetsledare är jag med i leveransprojekt och stöttar projektledare i olika frågor, utför interna revisioner, utvecklar och underhåller verksamhetens affärssystem, deltar i olika mötesforum för styrning av verksamhetens processer.

Vad har du tagit med dig från ED?
Det är många saker som jag tar med mig från TE-programmet såklart, men i mitt arbete idag känner jag lite extra för webbutveckling, datorkunskap och programmering då jag arbetar inom ett teknikföretag som både utvecklar hårdvara och mjukvara.

Ellen som tittar in i kameran.

Ellen Lindberg
gick Teknikprogrammet på ED med inriktning design och arkitektur och tog studenten 2012.

Vad gör du idag?
Jag är miljö- och hållbarhetskonsult på konsultbolaget Envima i Stockholm. Tidigare har jag arbetat som miljöstrateg i Habo och Mullsjö kommuner.

Vad har du tagit med dig från ED?
Bredden av kunskap och förmågan av att kunna inhämta ny kunskap på ett självständigt sätt. Vikten av och förmågan att kunna tänka utifrån många olika perspektiv kring ett ämne eller fråga, för att bättre förstå en frågas komplexitet. Det var även i tekniklinjens miljökurs som mitt riktiga miljöintresse fick fart.

Ida i vårdkläder som tittar in i kameran.

Ida Sandahl
gick Vård- och omsorgsprogrammet på ED med fördjupningen sjukvård och tog studenten 2020.

Vad gör du idag?
Idag arbetar jag som undersköterska inom hjärtvården på Ryhov, där jag jobbat sedan studenten och trivs jättebra! Planerna framåt är att börja studera till sjuksköterska i höst och därefter utbilda mig till barnmorska.

Vad har du tagit med dig från ED?
Från mina år på Erik Dahlbergsgymnasiet har jag tagit med mig kunskap, lärdomar och erfarenheter men också vänner, empati och bemötande till andra människor.

Ida som ler och tittar in i kameran.

Ida Liljegren (fd Wingård)
gick Vård- och omsorgsprogrammet på ED med fördjupningen sjukvård och tog studenten 2017.

Vad gör du idag?
Idag jobbar jag som sjuksköterska på medicin E på Ryhov som är en vårdenhet för kardiologi, hjärtats sjukdomar. Jag har världens bästa jobb! Det känns meningsfullt, roligt, svårt, utvecklande, det blir aldrig tråkigt och det finns alltid mer att lära.

Vad har du tagit med dig från ED?
Vård och omsorgsprogrammet har förberett mig väl både praktiskt och teoretiskt inom omvårdnad och medicin. Praktiken under gymnasiet gav mig erfarenheter som jag bär med mig än idag. Lärarna på ED hade en förmåga att se varje elev och anpassa undervisningen för att nå alla elever. Lärarna fick mig att tro på mig själv, utan dem hade jag aldrig varit där jag är idag.