Jönköpings kommun

Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet (NA) vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Vi erbjuder dig en av Sveriges bäst utrustade skolor för laborationer i de naturvetenskapliga ämnena. Du får ta del av olika samarbeten med högskolor/universitet, spännande föreläsningar och vara med på diverse studiebesök. Hos oss möter du kunniga och engagerade lärare som utmanar dig, brinner för sina ämnen och sina elever. ED är Jönköping kommuns ledande gymnasium inom naturvetenskap och ger dig de bredaste sökmöjligheterna för vidare studier och kan ge dig full meritpoäng. Våra elever är årligen med i tävlingar inom matematik/fysik och olympiader inom kemi och biologi – både i Sverige och i världen.

Varje år anordnas också Scheeledagen på Erik Dahlbergsgymnasiet. Det är en temadag i slutet av november som går helt i naturvetenskapens tecken. Då genomför niondeklassare laborationer, deltar i tävlingar och upplever ED på nära håll. Varje högstadieskola i kommunen erbjuds ett begränsat antal platser och dagen ger dig en bra inblick i hur åren på ED:s NA-program kommer att vara.

Under det första året läser alla elever samma kurser, det blir bland annat mycket bi ologi, fysik, kemi och matematik. Du kommer att laborera, analysera, ge dig ut på exkursioner, få möjlighet att vara kreativ och arbeta med problemlösning. Du lär dig också att använda ett vetenskapligt förhållningssätt och att vara objektiv. Inför år två väljer du mellan inriktningarna Naturvetenskap eller Naturvetenskap och samhälle.

Du som väljer Naturvetenskap får ditt tredje år välja om du vill fördjupa dig inom biologi, fysik eller kemi. Väljer du däremot Naturvetenskap och samhälle står valet mellan att fördjupa dig inom Naturvetenskap eller Samhällskunskap.

Innan du väljer inriktning eller fördjupning har du under läsåret god tid att fundera över vad som passar just dig. Någon månad innan valen genomförs inbjuds också dina vårdnadshavare till en informationskväll på skolan, och ni kan därefter tillsammans diskutera dina val. Oavsett inriktning och fördjupning kan du få full behörighet med goda möjligheter att studera vidare på högskola och universitet.

Inriktning Naturvetenskap

Inom inriktningen Naturvetenskap jobbar vi hårt för att ge dig en god utbildning inom både naturvetenskap och matematik. För att du ska bli ännu bättre förberedd för högre studier inom ditt intresseområde erbjuds du programfördjupning inom ämnena biologi, fysik eller kemi. Inom alla fördjupningar kan du dessutom läsa Matematik 5.

Genom att välja engelska och modernt språk som ditt individuella val får du bästa möjliga utbildning för fortsatta studier då dessa kurser, tillsammans med kursen Matematik 5, ger dig full meritpoäng. Du som är intresserad av till exempel musik, bild, foto, ekonomi och idrott kan också läsa kurser inom dessa ämnen på ditt individuella val.

Biologi - fördjupning

Denna fördjupning passar dig som är intresserad av biologi. Du får ytterligare specialisering och bredd inom biologiämnet där laborationer är en viktig och stor del av kursen. Du läser bioteknik som ger goda kunskaper inom områden som mikrobiologi och genteknik. Till detta kan du välja Naturvetenskaplig specialisering, där du lär dig om människokroppen, ekologi och miljöfrågor. Du får arbeta mycket praktiskt, både i naturen och genom att laborera. Alternativt kan du välja att fördjupa dig inom matematiken genom att läsa Matematik 5.

Fysik - fördjupning

ED har en lång tradition av fysikundervisning och en välutrustad fysikinstitution. Våra kunniga och erfarna lärare varvar teori och problemlösning med roliga laborationer. Här får du chansen att fördjupa dig i fysik och matematik vilket kommer att underlätta för dig om du satsar på högre studier på universitet eller teknisk högskola.

ED är den enda gymnasieskolan i Jönköping som erbjuder en fördjupning i fysikämnet. I Fysik 3 får du bland annat läsa mer om rörelse, krafter och den allmänna relativitetsteorin. Du lär dig mer om tillämpningar av vågrörelse, exempelvis akustik och rörelser i jordskorpan. Kursen innehåller mer om kvantfysik och alla dess tillämpningar, som bland annat olika lasertekniker. Dessutom ingår även Matematik 5 som en obligatorisk kurs. Du får därmed ytterligare kunskaper inte bara i fysik utan även i matematik.

Kemi - fördjupning

Detta passar dig som är intresserad av kemi och tycker om att laborera. ED är den skola som kan erbjuda de bästa förutsättningarna för kemiutbildning i hela landet. Du får fullständig behörighet vilket gör dig väl förberedd för studier på universitet och högskola.

Här får du laborera i välutrustade laboratorier och hos oss möter du kunniga och välutbildade lärare med stort engagemang. Vi jobbar för en "vi-känsla" hos alla som specialiserar sig inom kemi och det är god sammanhållning i och mellan klasserna eftersom vi har flera gemensamma aktiviteter under läsåret.

Du läser Naturvetenskaplig specialisering inom kemi, som enbart erbjuds som fördjupning på ED. Du kommer att få pröva på moderna analysmetoder inom både organisk och analytisk kemi under längre laborationspass än normalt. Du kommer även att få genomföra analyser inom miljökemi. Till detta kan du välja Bioteknik som ger goda kunskaper inom områden som mikrobiologi och genteknik. Alternativt kan du välja att fördjupa dig inom matematiken genom att läsa Matematik 5.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Inom inriktningen Naturvetenskap och samhälle strävar vi efter att du ska få en god utbildning inom naturvetenskap samtidigt som du läser mer samhällsorienterande ämnen så som historia, samhällskunskap och filosofi. Inriktningen kan vara något för dig som är intresserad av både naturvetenskap och samhällsvetenskap eller som är osäker på vad du vill läsa i framtiden.

För att du ska bli ännu bättre förberedd för högre studier erbjuds du två programfördjupningar, antingen Naturvetenskap eller Samhällsvetenskap. Efter studenten ges du fullständig behörighet till många högskole- och universitetsutbildningar.

Genom att välja engelska och modernt språk som ditt individuella val får du bästa möjliga utbildning för fortsatta studier då dessa kurser, tillsammans med kursen Matematik 5, ger dig full meritpoäng. Du som är intresserad av till exempel musik, bild, foto, ekonomi och idrott kan också läsa kurser inom dessa ämnen på ditt individuella val.

Samhällsvetenskap - fördjupning

Denna programfördjupning är till för dig som inom NA vill läsa mer av de samhällsvetenskapliga ämnena. Du får förutom de obligatoriska kurserna geografi och fördjupningen i samhällskunskap även läsa kurser som psykologi, filosofi, politik och hållbar utveckling samt fördjupning i historia. Tillsammans med grundkurserna och någon av inriktningens fördjupningskurser i ämnena biologi, kemi och fysik får du mycket goda förutsättningar till att bredda dina valmöjligheter inför framtida studier.

Naturvetenskap - fördjupning

Har du ett intresse av samhällskunskap och geografi men ändå känner att du vill ha med dig kurserna biologi, kemi, fysik och matematik kan denna fördjupning vara en bra kombination av dina intressen. Här får du hjälp av våra kunniga och engagerade lärare och dessutom möjlighet att laborera i välutrustade laborationssalar så att du är väl förberedd inför kommande studier.

Under ditt sista år läser du fortsättningskurser i biologi, kemi, fysik och matematik. Dessa kurser krävs om du vill komma in på till exempel civilingenjör och flera medicinska utbildningar. Samtidigt får du inom denna inriktning läsa grundkurs i geografi samt fördjupningskurs i samhällskunskap som ytterligare breddar dina valmöjligheter inför kommande studier.

Efter gymnasiet

NA ger dig både bredd och djup som gör att du får behörighet till ett stort antal högre utbildningar oberoende vilken inriktning inom NA du väljer. Båda inriktningarna ger dig möjligheten att vidareutbilda dig till bland annat advokat, lärare, arkitekt, civilekonom, lantmätare, geolog eller pilot.

Väljer du att fördjupa dig inom Naturvetenskap får du även behörighet till exempelvis civilingenjör, farmaceut, biomedicinsk analytiker, läkare, veterinär, tandläkare, fysiker eller landskapsarkitekt.

Tidigare kvinnlig elev på NA-programmet.
Tidigare manlig elev på NA-programmet.
Tidigare kvinnlig elev på NA-programmet.

Ämnesfördelning

  • Språkämnen, 24%
  • Samhällsvetenskapliga ämnen, 18%
  • Matematik, 14%
  • Naturvetenskapliga ämnen, 24%
  • Övrigt och valbart, 20%

Naturvetenskapsprogrammet, poängplan 2021/2022

2500 poäng fördelas på gymnasiegemensamma, programgemensamma, inriktinings-, fördjupnings- och övriga kurser.

Gymnasiegemensamma kurser 1150 poäng

Höstterminen årskurs 1, 210 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 5

50

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 1c

85

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

50

Vårterminen årskurs 1, 208 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 5

50

Idrott- och hälsa 1

25

Matematik 1c

15

Matematik 2c

68

Svenska 1 eller svenska som andrapråk 1

50

Höstterminen årskurs 2, 217 poäng eller 317 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 6

50

Idrott- och hälsa 1

25

Historia 1b (endast inriktning Naturvetenskap och samhälle)

50

Matematik 2c

32

Matematik 3c

60

Samhällskunskap 1b (endast inriktning Naturvetenskap och samhälle)

50

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

50

Vårterminen årskurs 2, 165 poäng eller 265 poäng.

Kurs

Poäng

Engelska 6

50

Idrott- och hälsa 1

25

Historia 1b (endast inriktning Naturvetenskap och samhälle)

50

Matematik 3c

40

Samhällskunskap 1b (endast inriktning Naturvetenskap och samhälle)

50

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

50

Höstterminen årskurs 3, 175 poäng eller 75 poäng.

Kurs

Poäng

Historia 1b (endast inriktning Naturvetenskap)

50

Religionskunskap 1

25

Samhällskunskap 1b (endast inriktning Naturvetenskap)

50

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

50

Vårterminen årskurs 3, 175 poäng eller 75 poäng.

Kurs

Poäng

Historia 1b (endast inriktning Naturvetenskap)

50

Religionskunskap 1

25

Samhällskunskap 1b (endast inriktning Naturvetenskap)

50

Svenska 3 eller svenska som andrapråk 3

50


Programgemensamma kurser 450 poäng

Höstterminen årskurs 1, 175 poäng.

Kurs

Poäng

Biologi 1

50

Fysik 1a

25

Kemi 1

50

Moderna språk

50

Vårterminen årskurs 1, 195 poäng.

Kurs

Poäng

Biologi 1

50

Fysik1a

45

Kemi 1

50

Moderna språk

50

Höstterminen årskurs 2, 40 poäng.

Kurs

Poäng

Fysik 1a

40

Vårterminen årskurs 2, 40 poäng.

Kurs

Poäng

Fysik 1a

40

Inriktning Naturvetenskap 400 poäng

Höstterminen årskurs 2, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Biologi 2

50

Kemi 2

50

Vårterminen årskurs 2, 145 poäng.

Kurs

Poäng

Biologi 2

50

Kemi 2

50

Matematik 4

45

Höstterminen årskurs 3, 105 poäng.

Kurs

Poäng

Fysik 2

50

Matematik 4

55

Vårterminen årskurs 3, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Fysik 2

50


Fördjupning inriktning Naturvetenskap 200 poäng

Fördjupning Biologi, höstterminen årskurs 3, 75 poäng.

Kurs

Poäng

Bioteknik

50

Naturvetenskaplig specialisering eller Matematik 5

25

Fördjupning Biologi, vårterminen årskurs 3, 125 poäng.

Kurs

Poäng

Bioteknik

50

Naturvetenskaplig specialisering eller Matematik 5

25

Fördjupning Fysik, höstterminen årskurs 3, 75 poäng.

Kurs

Poäng

Fysik 3

50

Matematik 5

75
Fördjupning Fysik, vårterminen årskurs 3, 125 poäng.

Kurs

Poäng

Fysik 3

50

Matematik 5

75

Fördjupning Kemi, höstterminen årskurs 3, 75 poäng

Kurs

Poäng

Naturvetenskaplig specialisering; Kemi

50

Bioteknik eller Matematik 5

25

Fördjupning Kemi, vårterminen årskurs 3, 125 poäng

Kurs

Poäng

Naturvetenskaplig specialisering; Kemi

50

Bioteknik eller Matematik 5

75

Inriktning Naturvetenskap och samhälle 300 poäng

Höstterminen årskurs 3, 150 poäng.

Kurs

Poäng

Geografi 1

50

Samhällskunskap 2

50

Biologi 2 eller Fysik 2 eller Kemi 2

50

Vårterminen årskurs 3, 150 poäng.

Kurs

Poäng

Geografi 1

50

Samhällskunskap 2

50

Biologi 2 eller Fysik 2 eller Kemi 2

50

Fördjupning inriktning Naturvetenskap och samhälle 300 poäng

Fördjupning Natur vårterminen årskurs 2, 45 poäng.

Kurs

Poäng

Matematik 4

45

Fördjupning Natur höstterminen årskurs 3, 155 poäng.

Kurs

Poäng

Matematik 4

55

Två av följande: Biologi 2 eller Fysik 2 eller Kemi 2

100

Fördjupning Natur vårterminen årskurs 3, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Två av följande: Biologi 2 eller Fysik 2 eller Kemi 2

100

Fördjupning Samhälle höstterminen årskurs 3, 150 poäng.

Kurs

Poäng

Historia 2a

50

Filosofi 1

50

Politik och hållbar utveckling

50

Fördjupning Samhälle vårterminen årskurs 3, 150 poäng.

Kurs

Poäng

Historia 2a

50

Psykologi 1

50

Politik och hållbar utveckling

50

Övriga kurser 300 poäng

Höstterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Individuellt val

50

Vårterminen årskurs 2, 50 poäng.

Kurs

Poäng

Individuellt val

50

Höstterminen årskurs 3, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

50

Individuellt val

50

Vårterminen årskurs 3, 100 poäng.

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

50

Individuellt val

50

Hartvigsson, Lena

Studie- och yrkesvägledare