Jönköpings kommun

Information om studenten 2020

Gymnasieskolorna gör allt de kan för att studenten 2020 ska bli en festlig och oförglömlig högtid. Jönköping kommuns gymnasieskolor har ännu inte fattat beslut i hur studenten 2020 ska hanteras, men räknar med att kunna komma med närmare besked i mitten av maj.

Utbildningsförvaltningen bedömer att det, utifrån det rådande läget, blir svårt att genomföra ett traditionellt studentfirande. När beslut i frågan har fattats kommer eleverna att få information via Vklass och skolans webbplats om hur studentfirandet blir på deras skola.

Det är i dag inte tillåtet med sammankomster som involverar mer än 50 personer. Utifrån dessa regler blir ett traditionellt utspring tyvärr svårt att genomföra. Däremot vet vi med säkerhet att kommunens gymnasieskolor kommer att fira studenten på något sätt. Firandet kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ske på ett så snarlikt sätt som möjligt på de olika gymnasieskolorna.

Frågan diskuteras nu med elevrepresentanter på våra gymnasieskolor för att kunna hitta olika alternativ för studentfirande.

bild på studentutspringet ED 2019.