Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Inriktning Teknikvetenskap

Teknikvetenskap är en matematikintensiv inriktning som ger dig kunskaper om och färdigheter i arbetsmetoder inom området teknik.

Du arbetar med modeller som kopplar samman tekniken med med naturvetenskapliga ämnen, bland annat matematik och fysik. För att du ska bli ännu bättre förberedd för högre
studier inom ditt intresseområde erbjuds du programfördjupningen Teknikvetenskap.

I programfördjupning Teknikvetenskap dyker du ännu djupare i matematik och kemi. Du läser också biologi som ger dig en bredare behörighet till högskolan. Dessutom läser du entreprenörskap alternativt ett modernt språk.

Efter dina studier har du fördjupade kunskaper inom teknik, matematik och fysik. Du är väl förberedd för fortsatta studier. Utbildningen ger behörighet till de flesta högskoleutbildningar.

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats