Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Inriktning Samhällsbyggande och miljö

Skulle du vilja kunna designa ditt eget boende?
Är du intresserad av hur man planerar för ett hållbart och miljöanpassat samhälle?

Inom inriktningen Samhällsbyggande och miljö får du prova på och lära dig grunderna inom husbyggnad och inredning. Du kan även utveckla dina kunskaper inom arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering och design. Kurser som erbjuds inom inriktningen är Arkitektur och hus, Hållbart samhällsbyggande samt Byggnadsverk

För att du ska bli ännu bättre förberedd för högre studier inom ditt intresseområde erbjuds du programfördjupning inom Arkitektur och design eller Teoretisk fördjupning.

I programfördjupningen Arkitektur och design ges du möjlighet att lära dig grundläggande kunskaper inom arkitektur kopplat till byggnadsteknik. Du får arbeta från idé till husritning, inredning och planering av hela bostadsområden. Du kommer att lära dig att rita både för hand och digitalt (CAD). I byggnadsprocessen lär du dig att planera projekt med hänsyn till hållbar utveckling. Arbetet innefattar miljö, energi och materialkunskap. Kurser som erbjuds inom programfördjupningen är CAD 1 och CAD 2, Design 1, Teknik - specialisering eller Fysik 2 samt Entreprenörskap eller Moderna Språk. I kurserna CAD 1 och 2
får du lära dig att rita hus och föremål i två och tre dimensioner.

I programfördjupningen Teoretisk fördjupning ges du möjligheten att läsa teknikämnena och samtidigt kan du få fördjupade teoretiska kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena. Kurser som erbjuds inom programfördjupningen är Biologi 1, Fysik 2, Matematik 4 samt Entreprenörskap eller Moderna Språk.

Efter studenten är målet att du ska vara förberedd för fortsatta studier på högskola och universitet.

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats