Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Efter gymnasiet

Teknikprogrammet ger dig en bra biljett till framtiden. Du får behörighet till ett stort antal högre utbildningar.

Om du går inriktning Samhällsbyggande och miljö kan du bli eller jobba som landskapsarkitekt, 3D-tekniker eller högskoleingenjör.

Om du går inriktning Teknikvetenskap kan du utan komplettering söka till civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Utbildningen ger också en behörighet till de flesta övriga högskoleutbildningar.

Om du går inriktning Informations- och medieteknik är målet att du efter studenten ska vara förberedd för fortsatta studier på högskola och universitet. Inom teknikområdet kan du exempelvis söka till Civilingenjörsutbildningen med inriktning mot informationsteknik eller datateknik. Det finns även andra universitetsutbildningar inom bland annat systemvetenskap och medieteknik som du kan söka.

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan

Röst om TE

"Inför gymnasiet var jag intresserad av naturvetenskapliga ämnen, men också teknik. TE på ED blev då ett naturligt val för mig. På TE fick jag grundkunskaper i fysik och matematik som hjälpte mig mycket när jag pluggade vidare efter gymnasiet. Idag jobbar jag som ortopedingenjör och förser patienter med behov av ortopediska hjälpmedel med till exempel proteser och ortoser. I framtiden hoppas jag att jag specialiserat mig inom något ortopediskt område och att min dröm om att bo i ett utvecklingsland och verka med proteser har gått i uppfyllelse!"

CHRISTOFER ARTHURSSON, TE 2005

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats