Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Verksamhetsutveckling

Att utveckla sin verksamhet och hela tiden sträva mot att bli bättre är ett självklart mål för alla på Erik Dahlbergsgymnasiet.

På ED har vi visionen att vara Möjligheternas skola och utifrån detta har vi uttalat en verksamhetsidé som vilar på Kunskap, Värdegrund och Kreativitet. Vi har också nio uttalade kvalitetslöften.

Här kan du se ED:s vision och verksamhetsidé i sin helhet >>PDF

ED:s verksamhetsidé vilar på den verksamhetsplan (som beslutas av politiken) som upprättas varje läsår. Verksamhetsidén ligger sedan till grund för verksamhetens mål det kommande läsåret. Utvärdering sker kontinuerligt med tre avstämningar under året. Vid dessa avstämningar görs analys och upprättas åtgärdsförslag bland annat utifrån på betygsstatistik från ED samt resultat från trivselenkäter bland ED:s elever.

Grön färg betyder att vi är nöjda med resultatet, men fortsätter vårt arbete för att bibehålla/bättra kvaliteten. 

Gul färg betyder att vi inte är nöjda med resultatet, kommande år fokuseras arbetet att bättra kvaliteten. 

Röd färg betyder att vi misslyckats, kommande år ligger stort fokus på förbättring av kvaliteten.  

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats