Erik Dahlbergsgymnasiet
Jönköping kommun
Program

På Erik Dahlbergsgymnasiet

Välkommen till Erik Dahlbergsgymnasiet - Möjligheternas skola

Jag får gratulera dig till ett bra skolval. Du kommer till en attraktiv skolmiljö där personalen sätter eleverna i centrum. Värdegrunden är viktig för mig. Du kommer att känna dig trygg och mötas med respekt. Påverkansmöjligheter finns via demokratitid, elevprogramråd och elevrådet. För att nå så bra resultat som möjligt, så är det viktigt att alla bidrar – även du

Vi har positiva förväntningar på våra elever vilket ger goda resultat. I övrigt ger vi dig aktuell kunskap med moderna hjälpmedel. Vi lär dig också att utveckla din samarbets- och kommunikationsförmåga.

Gymnasieåren innebär inte bara skola utan även fritid. Det är viktigt att du balanserar ditt liv och att det innehåller variation. Några idrottar och andra arbetar extra. Tänk bara på att din huvudsakliga uppgift är skola under dessa år och låt inte t ex extra arbeten ta överhanden. Det är bättre att göra sitt bästa i skolan när man ska.

Härmed hälsar jag dig välkommen till ED och hoppas att du skall trivas. Vi skall göra allt för att det skall bli så


Per Johnson
Tf Gymnasiechef Erik Dahlbergsgymnasiet

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats