Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

VFU-student

VFU-student är en lärarstuderande som gör sin praktik.

Här berättar några VFU-studenter hur de upplevt sin tid på ED samt vad de har för framtidsplaner.


"Min VFU-period på ED har varit väldigt lärorik, rolig och utvecklande. Min handledare hjälpte mig att tydligare förstå lärarens roll i klassrummet, skolan och samhället. Men det bästa under VFU:n var när jag fick hålla egna lektioner och verkligen få kontakt med eleverna. Jag gick själv på ED under gymnasiet och har nu fått uppleva ED från två sidor; som elev och som lärare. Detta gör att jag blir mer säker på att ED verkligen är möjligheternas skola, för här fick jag möjlighet att växa, utveckla mig och komma närmare min dröm."

WINDY DANIEL, ENG/REL 2018, VFU II

"Det finns flera anledningar till att jag väljer att läsa till lärare. Den främsta anledningen är att jag vill ha ett jobb där jag träffar mycket människor. En annan anledning till att jag vill läsa till just lärare är att det verkar vara ett jobb där man har en stor frihet och där ingen dag är den andra lik.
Det är svårt att välja ut en specifik sak som varit bäst under min VFU på Erik Dahlbergsgymnasiet eftersom allting har varit så bra. Jag blev väl mottagen av både lärare och elever, eleverna som jag mötte var väldigt studiemotiverade och ambitiösa. Min handledare var också helt fantastisk och tog sig verkligen tid att prata med mig, svara på alla mina frågor och ge mig massvis av värdefulla tips som jag kommer bära med mig i framtiden."

FILIP JOHANSSON, SAM/ 2018, VFU I

"Anledningen till att jag sökte mig till läraryrket grundar sig i att jag, under mina gymnasieår, hade förmånen att träffa fantastiskt duktiga lärare som visade ett stort engagemang både utifrån sina specifika ämnen, men också i oss som elever. Sådana positiva skol- upplevelser skulle jag vilja återskapa till framtida elever. Att få arbeta som lärare är ett meningsfullt och utveck-lande yrke där jag ser möjligheter att kunna göra skillnad. Både för en-skilda elever men kanske också för samhället i stort.
Det bästa med att göra VFU på Erik Dahlbergsgymnasiet har varit att varje dag få möta och skratta till-sammans med både elever och andra lärare på skolan. Möjligheten att under en kortare period få följa med eleverna i deras kunskaps-utveckling är otroligt spännande. Som lärare lär jag mig nya saker varje dag i mötet med eleverna. Det är under VFU-perioderna som teorin övergår i verklighet och tillsammans med eleverna får jag utvecklas i min yrkesroll."

LINNÉA TAMBOUR, SAM/ HIS 2018, VFU IV

"Den största anledningen till att jag valde att läsa till lärare var att jag anser yrket vara meningsfullt. Jag valde även att läsa till lärare då det är ett yrke med flera möjligheter, samt stor variation. Jag tycker även att det är väldigt härligt att arbeta med människor, likväl gillar jag mina ämnen. Jag tycker även att det är väldigt intressant att se hur en människa utvecklas. Jag vill även kunna göra skillnad och det känner jag är mer än möjligt att göra som lärare, inte enbart för individer utan för samhället i stort. Det är anledningarna till att jag valt att utbilda mig till detta meningsfulla yrke.
Det bästa med att göra VFU på Erik Dahlbergsgymnasiet har varit eleverna, helt klart. De har varit så härliga och villiga att lära sig. De har även varit otroligt välkomnande precis som lärarna. Erik Dahlbergsgymnasiet är även en otroligt fin skola, fylld av möjligheter och jag känner att jag fått möjligheten att utveckla mig i min lärarroll. "

SABINA DINDIC, ENG/HI 2019, VFU II

"Det finns flera anledningar till att jag valt att läsa till lärare. Bland annat bär jag själv med mig väldigt goda erfarenheter från min egen skolgång då jag hade väldigt engagerade och intresserade lärare, både i sina ämnen men även i elevernas utveckling. Genom att arbeta som lärare hoppas jag då bidra till att mina framtida elever också får en bra erfarenhet av skolgången. Jag har även valt läraryrket då jag vill ha ett jobb där jag arbetar med människor och där dagarna inte alltid ser likadana ut. Som lärare är verkligen inte den ena dagen den andra lik utan det uppkommer alltid nya möjligheter och utmaningar som utvecklar eleverna men också mig själv, både mig som lärare och som person.
Det bästa med att göra min VFU på ED har varit den öppenhet som verkligen omfattar hela skolan, både hela personalkåren och eleverna. Både elever och lärare har varit extremt välkomnande och inkluderande och verkligen underlättat för mig att utvecklas i min lärarroll."

ASTRID STEDT, HIS/SAM, 2019, VFU II

"Jag valde att läsa till lärare eftersom jag tycker om att jobba med människor och för att jag är väldigt intresserad av språk - då var lärare en bra kombination! Jag gillar också att se eleverna utvecklas, och att det finns så många olika sätt att arbeta med språk på.
Det bästa med min VFU på ED har varit det härliga klimatet mellan både lärare och elever. Alla jag har mött har varit välkomnande och öppna. Min handledare har varit till stor hjälp i att stötta, inspirera och utmana mig för att jag ska kunna utvecklas så mycket som möjligt, och det känner jag att jag verkligen har gjort!"

HANNA WIKSTRÖM, ENG/SV, 2019, VFU II

"Anledningen till att jag bestämde mig för att läsa till lärare beror till största del på att jag alltid har velat arbeta med människor, i synnerhet ungdomar. Det är ett yrke där jag ständigt under min karriär kommer få utmanas och växa som människa i mötet med ungdomar.

Det bästa med att ha fått göra min VFU på ED har utan tvekan varit att få ta del av den goda elevkontakten som många av ED:s lärare har, och på sätt växa i min egen lärarroll."

ELIN JOHANSSON, SH/RE 2019, VFU III

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats