Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

ED-alumn

Alumn är en tidigare elev vid en viss skola, främst på gymnasie- och högskolenivå.

Här berättar några ED-alumner vad de gör idag samt har för framtidsplaner.


"Idag jobbar jag med en social finansiell plattform för crowdfunding. Jag är även sportchef för fotbollslaget Råslätt SK. Då jag valde SA på ED, så var det för att skolan hade gott rykte och att jag hade några vänner som läste på ED. Under ED-tiden lärde jag känna människor med olika bakgrunder, inte bara nationalitet, utan med olika intressen. Det lärde mig att agera på olika sätt beroende på vem jag har framför mig. I framtiden hoppas jag ha kunnat hjälpa många människor att få se sina idéer bli till verklighet."

MARKUS DERE, SA 1997

"SA på ED var ett självklart val, då programmet rymmer mina ämnen. Jag tyckte det var intressant att få lära sig om länders utveckling och hur internationella organisationer jobbar. Under min ED-tid gjorde vi ett internationellt utbyte, gentemot Berlin, som jag såg som en stor fördel. På ED lärde jag mig även att vara källkritisk. Efter tiden på ED utbildade jag mig till officer och sedan vidare till beteendevetare. Idag jobbar jag som utvecklingsstrateg på en myndighet som heter Krus. Jag ser att jag även i framtiden kommer bidra till samhällsnyttan genom att ha ett statligt yrke. Jag gillar tanken på att det jag gör bidrar till allas bästa!"

STAFFAN JOHANSSON, SA 2001

"Redan som liten drömde jag om att bli sjuksköterska, så VO på ED var ett självklart gymnasieval för mig. Jag hade dessutom hört att ED var ett bra gymnasium med erfarna och duktiga lärare. Från tiden på ED bär jag med mig mycket kunskap, speciellt inom ämnen där fokus låg på omvårdnad. Idag arbetar jag som sjuksköterska inom cancervården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I framtiden tror jag att jag har vidareutbildat mig, kanske inom cancersjukvård eller till barnmorska."

         
REBECCA HARALDSSON, VO 2004

Jag gick VO på ED för att jag ville jobba inom vården och känna att jag gör skillnad. Idag jobbar jag som SOS-operatör, ambulansdirigent och räddningsåtgörare på SOS-alarm i Jönköping. Det är ett fantastiskt jobb, men även ett tragiskt och tufft sådant. Jag har mycket hjälp av min tid på ED på VO, bland annat vid 112-samtal och även när jag styr ambulanserna i länet. Om fem år kommer jag fortfarande att jobba kvar på SOS-alarm och internutbilda mig inom SOS för att behålla min vårdkompetens.”

KARIN SALESTAM, VO 2004

"Jag började NA på ED då jag ville läsa extra kemikurser i kombination med språk. Tiden på ED har format det sätt jag ser på utmaningar och möjligheter, då jag på ED stöttades i mina studier på ett fantastiskt sätt. Efter ED tog jag examen från Karolinska Institutet och Handelshögskolan i Stockholm. Idag jobbar jag som nordisk medicinsk rådgivare på ett läkemedelsföretag som tillhör Johnson and Johnson. Här är jag ansvarig för all rådgivning till hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, Norge och Finland. I framtiden ser jag mig själv i en ledarskapsroll med säte ute i Europa eller USA." 

ANN DU, NA 2005

"Inför gymnasiet var jag intresserad av naturvetenskapliga ämnen, men också teknik. TE på ED blev då ett naturligt val för mig. På TE fick jag grundkunskaper i fysik och matematik som hjälpte mig mycket när jag pluggade vidare efter gymnasiet. Idag jobbar jag som ortopedingenjör och förser patienter med behov av ortopediska hjälpmedel med till exempel proteser och ortoser. I framtiden hoppas jag att jag specialiserat mig inom något ortopediskt område och att min dröm om att bo i ett utvecklingsland och verka med proteser har gått i uppfyllelse!"

CHRISTOFER ARTHURSSON, TE 2005

"Jag studerar just nu på Läkarprogrammet vid Umeå universitet. Jag gick NA för att jag var intresserad av naturvetenskap och upplevde att ED var det gymnasium som satsade mest på detta. Under tiden på ED fick jag förståelse för de naturvetenskapliga ämnena och hade lärare som gav mig känslan av att allt är möjligt bara du har engagemang. I framtiden kommer jag att jobba som läkare samt bedriva forskning och förhoppningsvis även undervisa blivande läkare."

ANDREAS PETTERSSON, NA 2006

"Jag gick SA på ED då jag ville kunna plugga vidare till det mesta efter gymnasiet. SA är ett brett program med möjlighet att läsa till kurser, vilket gör att min utbildning blev väldigt bred. På ED fick jag utveckla min förmåga att samarbeta i grupp samt att utföra uppgifter självständigt. Båda delarna är viktiga. Det har varit användbart för mig i min utbildning och i mitt yrke. Parallellt med mitt arbete som undersköterska läser jag till sjuksköterska och kommer i framtiden att arbeta som det och vara till hjälp för de människor som är i behov av sjukvård."         

LINA SWAHN, SA 2007

”Jag valde NA på ED på grund av NA:s bredd och vilken behörighet NA ger till högskola. Valet av ED berodde på skolans goda rykte och att jag haft vänner som gått NA och varit väldigt nöjda.Idag pluggar jag till civilingenjör på LiU. Jag har stor nytta av de matematikkunskaper jag fick på ED, men också bredden inom t ex engelska, psykologi och samhällskunskap har gjort mig väl förberedd för fortsatta studier. Efter mina studier vill jag jobba som civilingenjör. Mitt råd till dig som ska välja till gymnasiet: Tro på dig själv inför ditt gymnasieval. Du klarar mer än du anar!”

JACOB BRENGESJÖ, NA 2007

"Jag valde VO på ED eftersom jag ville få ett jobb där jag får arbeta med människor. Tiden på ED gav mig fördjupade teoretiska kunskaper inom vård och hälsa, men även praktiska och sociala färdigheter. Idag arbetar jag som undersköterska och studerar vid hälsohögskolan. När jag är färdig med min utbildning hoppas jag få ett jobb som arbetsterapeut, helst inom primärvården eller psykiatrin."

EMMIE JOHANSSON, VO 2007

”När jag valde VF på ED så var det via inspiration hemifrån. Jag såg möjligheten till ett jobb efter gymnasiet, där jag kunde utvecklas även när jag var färdigutbildad. Från tiden på ED har jag nytta av mina kunskaper i systemkunskap som varit väldigt bra att ha. Jag hade önskat att jag vetat vilka kurser som var värda att satsa på redan på gymnasiet. Idag jobbar jag som VVS-montör hos Imtech VS-teknik. Jag tror att jag kommer fortsätta utveckla mina yrkeskunskaper och även i framtiden vara verksam som VVS-montör.”

ROBIN KRANTZ, VF 2008

”Att jag valde att läsa TE på ED var definitivt ett beslut som ledde till mitt nuvarande mycket spännande arbete. Kunskaper som jag fick under gymnasieåren har jag fortfarande nytta av, speciellt matte och fysik. Efter studenten läste jag till civilingenjör inom Design och Produktutveckling och är idag anställd på GKN Aerospace Sweden AB i Trollhättan. Jag arbetar idag som Design Engineer och jobbar med flygmotorer som sitter på t ex Boeing 787 och Airbus A380. I framtiden ser jag mig arbeta med någon form av projektledning och att i det ständigt fortsätta att utvecklas.”

CECILIA BJÖRSELL, TE 2008

"När jag skulle välja gymnasium visste jag redan att jag ville läsa juridik. Jag valde helt enkelt gymnasium utifrån vad jag ansåg gav mig de bästa förutsättningarna för detta. Valet föll då på ED och EK. Förutom goda grunder inför universitetsstudierna så har jag även fått vänner för livet. Idag läser jag juridik vid Lunds Universitet. När jag är färdigutbildad vill jag flytta tillbaka till Jönköping för att arbeta vid en av de många domstolarna som finns i staden." 

TOVA WETTERÖ, EK 2009

”Mitt val av VF på ED bottnade i att jag ville skaffa mig en VVS-utbildning. Tiden på ED gjorde att jag lärde mig grunderna inom VVS. På ED finns kunniga lärare med erfarenhet från att själva ha varit yrkesverksamma inom VVS. Idag är jag utbildad VVS-montör och VVS-ingenjör och arbetar som ingenjör på Nässjö teknikprojektering. Jag trivs mycket bra med mitt arbete och ser att jag kommer vara yrkesverksam här även i framtiden.”

JONATHAN WAHLBERG, VF 2009

"Jag valde NA på ED då jag hört att ED:s kemi på NA var extra bra. Idag studerar jag på ett naturvetenskapligt program i kemi vid Lunds universitet. Tiden på ED gjorde mig verkligen beredd för vidare studier. När det dyker upp "nya" moment, så känner jag ofta igen det från gymnasiet vilket gör att jag kan fokusera mer på det som verkligen är nytt för mig vilket har underlättat för mig att prestera bra på kurserna. I framtiden har jag nog påbörjat en doktorandutbildning inom kemi, eller så har jag ett arbete inom kemiindustrin."

DAVID AHLSTRAND, NA 2010

"Jag valde TE på ED då jag kunde kombinera de tekniska och naturorienterande ämnena. ED gav mig en bra grund att stå på inför min universitetsutbildning, samt hjälpte mig att veta vad jag ville jobba med. Efter gymnasiet pluggade jag till civilingenjör inom IT och arbetar idag som IT-konsult på Cybercom. Här utvecklar vi mjukvara och system som steg på vägen mot självkörande bilar. I min vardag utvecklar, programmerar och testar jag funktionalitet i detta system. I framtiden så kanske jag är i nytt projekt, gissningsvis inom e-sport, då det är både spännande och snabbt växande."

DENIS GOLUBOVIC, TE 2010

”Jag valde EK på ED då jag ville läsa entreprenörskap i kombination med naturämnen. ED:s goda rykte, som en seriös och bra skola, spelade även in. Idag jobbar jag som entreprenör, föreläsare och investerare. Från ED har jag med mig kunskap om näringslivet. Jag har startat tre företag sedan studenten, sålt ett, gått in i väggen en gång, tagit en time-out och hittat nya strategier för att prestera och samtidigt må bra.  I framtiden har jag nog utvecklat mitt föreläsande samt att mina investeringar har vuxit och att vi har startat ännu fler projekt.”

EMANUEL NILSSON, EK 2010

"Idag är jag utbildad journalist och jobbar på Lilla Aktuellt på SVT och jag har givit ut boken ”Brännmärkt”. Jag valde NA på ED för att jag inte var säker på vad jag ville göra med min framtid, men jag visste att NA var en bra utbildning för om man ville läsa vidare. Från ED-tiden fick jag med mig stresstålighet och kreativitet samt att NA förberedde mig inför mina framtida studier, trots att de hade annan inriktning än just NA. ED-lärarna var också helt fantastiska och stöttande. I framtiden har jag utvecklat mig som reporter, eller programledare. Jag kommer även ha givit ut fler böcker."

LIZETTE EDFELDT, NA 2012

"TE på ED valde jag för att jag alltid varit intresserad av teknik. Sedan har jag också gillat fysik och matte sedan jag var liten. Valet påverkades också av att ED har ett väldigt bra rykte som skola. Idag arbetar jag som maskiningenjör på Husqvarna AB:s utvecklingsavdelning. Jag har haft nytta av alla ämnena som jag läste på ED, dessutom har jag haft stor nytta av den studieteknik som jag lärde mig på ED. I framtiden så kommer jag ha ett jobb som maskiningenjör, förhoppningsvis utomlands."

ALBA SADIKOVSKA, TE 2012

"Jag valde TE på ED då det kändes roligt med arkitektur och andra teknikämnen. Idag studerar jag till ortopedingenjör på Hälsohögskolan i Jönköping. Från min tid på ED så har jag användning för mina kunskaper i biologi, matte, kemi och fysik, men även att skriva rapporter. ED var också jättebra på att anpassa mina studier när jag var utbytesstudent mellan tvåan och trean. I framtiden arbetar jag som ortopedingenjör i Sverige eller någonstans ute i Europa.  Jag kan även tänka mig att studera vidare till en masterexamen i ortopedteknik."

JOHANNES ALVEKRANS, TE 2013

"Mitt val att gå VF på ED med inriktning kyla och det arbete jag har idag känns helt rätt. Utbildningen på ED med APL och det praktiska arbetet var roligt och vi använde moderna verktyg och utrustning. Lärarna var bra och vi hade bra sammanhållning i klassen. Jag jobbar idag som kyltekniker, med service och underhåll på ventilation och kyla. Jag är anställd som självgående tekniker med egen bil och kundansvar.”

HARIS PUSKAS, VF 2013

"Redan som mycket liten drömde jag om att bli veterinär. Att välja NA på ED var därför en självklarhet för mig. ED hade mycket bra rykte och lärarna verkade ha stor kompetens. ED levde upp till sitt rykte och det är ett val jag aldrig har ångrat! Kunskaperna jag fick med mig från tiden på ED har varit till stor hjälp under de fortsatta studierna. Idag studerar jag till mitt drömyrke – veterinär. I framtiden arbetar jag förhoppningsvis på en smådjursklinik med att hjälpa våra fyrbenta vänner."

FRIDA WEILER-HAGELIN, NA 2013

"Jag läste SA med inriktning beteendevetenskap och utbildar mig idag till lärare vid Linköpings Universitet. Från tiden på ED har jag med mig ämneskunskap, men även fördelar i studieteknik från själva upplägget på SA. På ED hade vi till del ett lektionsupplägg som liknar universitetets med föreläsningar kopplade till kurslitteratur, följt diskussion och arbete i grupp. Det har gjort att jag lätt kom in i mina studier i Linköping. Även innehållet i kurserna känns igen i några av de större pedagogikkurserna. I framtiden ser jag mig verksam som lärare på en grundskola i Sverige."

DANIEL WINGREN, SA 2014

"På ED började mina studier till ekonom. Tiden på ED präglades av trygghet, motivation och kunskap. På SA fick jag en inblick i olika akademiska områden. Med stöttande lärare och goda klasskompisar var min tid på ED en minnesvärd del av mitt liv. Det fanns en öppenhet i undervisningen som starkt bidragit till att öka min självkänsla. Idag studerar jag Ekonomie kandidatprogrammet i Lund. Det finns flera karriärmöjligheter inom ekonomi och ett yrke inom revision känns just nu lockande.

JOHANNES POLLAND, SA 2014

"På ED fann jag min passion i livet, nämligen beteendevetenskap, mycket tack vare mina mentorer. Åren på ED gav mig även förberedande kunskaper som jag nyttjat både i yrkeslivet som i mina vidare studier. Jag studerar idag på Hälsohögskolan i Jönköping vid Socionomprogrammet. Mitt intresse för psykologi och psykoterapi motiverar mig till att fortsätta mina studier på högskolan och i framtiden planerar jag att forska inom dessa områden. Kanske genomför jag i framtiden en masterutbildning."

JOHANNES EKLUND, SA 2014

”ED har ett av landets bästa naturprogram, så valet av NA på ED var inte svårt. Tiden på ED utvecklade mig både som person och gav mig kunskaper som jag haft mycket nytta av senare i arbetslivet. Jag har alltid velat jobba med djursjukvård, men efter studenten testade jag flera olika jobb och av en slump började jag jobba som vikarie inom skolan. Det var perfekt! Nu läser jag till F-3-lärare. I framtiden vill jag gärna kombinera mitt jobb som lärare med att skriva och illustrera barnböcker.”

FANNY WEILER-HAGELIN, NA 2014

"Jag har alltid varit intresserad av samhällsvetenskapliga ämnen och hade hört att ED var en bra skola, så SA på ED var ett självklart val. Genom att ha läst på ED har jag fått en stabil grund att stå på. Detta gjorde att steget mellan gymnasiet och universitet inte var så stort. Idag studerar jag till jurist vid Örebro universitet. Att kunna arbeta på ett självständigt sätt, ta ansvar och vara källkritisk är bara några av många saker jag har med från mina år på ED. I framtiden vill jag jobba som jurist med fokus på genusfrågor eller mänskliga rättigheter.”

MIRANDA AXELSSON, SA 2015

"Då jag började SA på ED märkte jag nästan direkt att jag inte skulle ångra mig, då det på ED fanns duktiga lärare. Under tiden på ED fick jag träning i att skriva akademiskt och utvecklades även som ledare, vilket hjälper mig idag då jag pluggar till lärare på Jönköping University. Jag blev inspirerad av ED:s lärare till att själv bli lärare. De väckte min livslånga lust att lära mig och de visade mig vad det innebär att vara en bra lärare! I framtiden ser jag mig i en fungerande och utvecklande skolmiljö, med position som lärare, med sikte på att bidra till en trygg skola med eleven i fokus."

MARIA TERZIC, SA 2015

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats